2010

Những bài viết và chia sẻ của tác giả ABA (bút danh trước đây là Duy Tuệ) năm 2010

Những nhạc phẩm của Hiền giả Duy Thanh

Những nhạc phẩm ca ngợi Aba và Gia đình Minh Triết (nay là Gia đình Trí Thấy) của Hiền giả Duy Thanh (Quảng Ngãi) gồm có:
Tình thương vô giá, Tri ân lời Thầy dạy, Miền Trung thương nhớ, Về thăm Thầy, Vườn hoa Minh Triết, Kính dâng Thầy...