Album ảnh

Đoàn Hiền giả Trí Thấy hội ngộ mùa xuân cùng Aba tại Campuchia

Nhân dịp những ngày đầu năm mới, đoàn Hiền giả từ Hà Nội, miền Bắc qua thăm Aba tại Phnom Penh, Campuchia.

Nhận xét