Bí mật bộ não

Các bài giảng về bộ não con người...

Có một người máy hoàn hảo trong bộ não con người thật

Có một người máy hoàn hảo trong bộ não con người thật (Audio chủ đề Bí mật của bộ não)

Phần cứng và phần mềm trong não

Phần cứng và phần mềm trong não (Audio chủ đề Bí mật của bộ não)

Sự khác biệt giữa trí chủ và các loại trí khác

Sự khác biệt giữa trí củ và các loại trí khác (Audio chủ đề Bí mật của bộ não)

Duy trí ánh sáng trí chủ

Duy trí ánh sáng trí chủ (Audido chủ đề Bí mật của bộ não)