Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 80-81: Làm lễ trưởng thành và kiểm soát sự bùng nổ năng lượng sau lễ trưởng thành

Toàn cơ thể con là bộ máy thiên nhiên hoàn hảo tự vận hành. Theo nguyên tắc từ bản chất của tự nhiên. Ý thức của con phải tôn trọng nguyên tắc vận hành này của cơ thể cho dù cơ thể vận hành hoàn toàn độc lập với nhận thức của con...

Tổ Tiên (Lời cho con)

Nếu xa rời bộ luật Cha để lại. Có thể ánh sáng trắng trong đầu chúng sẽ giảm dần cường độ. Ánh sáng xanh có thể dễ dàng biến mất. Nhường chỗ cho lòng tham lam ích kỉ hẹp hòi. Chúng làm những chuyện không còn hợp với trời và đất. Không còn hợp với lòng người lao động. Phong độ của chúng sẽ không như tổ tiên khởi nghiệp....

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 6) - Điều 47: Rũ bỏ "Con Người Xã Hội"

Nhớ lấy điều này: Con không phải là "Con người xã hội". Con thuộc về Bí mật của Tạo hoá. Phải sống bằng nhận thức và tình yêu của cõi bí mật tuyệt đối...

Văn Hóa Thấy Rõ

...Có rất nhiều nội dung quý vị cần phải tập hàng ngày, tập nhuần nhuyễn đến mức như là phản xạ, đến mức gần như biến thành bản chất riêng của mình để được gọi là nền văn hoá Thấy Rõ đã hình thành...

Lời để lại cho hai mẹ con

Hạnh phúc đích thực của người phụ nữ là sinh sản, yêu thương và nuôi dưỡng những đứa con tuyệt vời. Đó là một thứ hạnh phúc mà chỉ có phụ nữ mới có, đừng chạy theo những thứ tham lam vật chất khác mà đánh mất hạnh phúc thiêng liêng này của mình. Hãy dành nhiều thì giờ chăm sóc hạnh phúc thiêng liêng này.

Lực toàn năng của bà nội

Và Cha cũng biết hoàn thiện điều chậm trễ của tạo hoá. Để một sinh linh người ra đời. Não chúng không mang chứng bệnh ấy. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Phương thuốc bí truyền này. Cha gọi tên là BÍ THUẬT HOÀN NÃO giải cứu loài người...

Trở về đời sống thật sự đáng sống khi chúng ta làm người

Do quan niệm cũ về một con người, về giá trị làm người, về thành công, về thất bại... mà đẩy con người tới chỗ cực đoan trong tất cả mọi hành động.