Bộ luật ứng dụng cho con (tiếp theo): Sống sao để được như hoa lá - Hãy nhớ thiên nhiên và nhớ Cha

Hương vị từ trời đất mà sinh. Loài người khó ai chẳng thích. Thưởng thức mùi vị dễ sinh tình. Cỏ cây còn có huống chi mình...

Con như nước

Dạo chơi chốn này con như nước được rồi. Cha sẽ rất yên lòng khi biết con như nước.

Vai trò tinh thần của người cha

"Khi nhân cách người cha kém, người cha ấy có bao nhiêu đứa con thì bấy nhiêu đứa gánh hết hậu quả. Nên chúng ta làm cha, dù chúng ta nghèo, không có gì ở đời, chúng ta thiếu đủ thứ nhưng không bao giờ được thiếu nhân cách!" - Aba

Tài năng và tài vặt vãnh

Tất cả những người lúc nhỏ tài năng hay những bạn trẻ, những con người mà tài năng đi trước thì kết cục của họ là gì? Quý vị xem lại tài liệu trên mạng về lịch sử loài người sẽ thấy.

Bộ luật ứng dụng cho con (tiếp theo): Kinh nghiệm nghe sao cho có lợi

Này con! Từ khi về ghé thăm nơi này. Cha nghe đủ thứ âm thanh. Những buổi sáng. Những đêm về trong cô tịch. Cha nói cho con về kinh nghiệm nghe ở nơi này...

Bộ luật ứng dụng cho con (tiếp theo): Trừng trị những kẻ không liêm khiết và khoe của không phù hợp

Có những người dân sáng suốt thì bộ máy cai trị không thể lôm côm, người xấu không dám vô làm chính trị trong bộ máy công quyền. Vì người ta biết dân khôn quá rồi, dân minh mẫn quá, đầu óc quá xuất sắc, trong dân có quá nhiều nhà triết học nhân dân, nhà tư tưởng nhân dân thì đố người có quyền lực dám làm bậy...

Bộ luật ứng dụng cho con tiếp theo...

Nếu chẳng may con chọn sống và làm việc để có một thành công nào đó thì kết cục con sẽ thấy thất vọng và đau đớn. Ngược lại, suốt đời con chỉ sống, làm việc vì yêu lý tưởng tự do thì con không biết đến thất vọng và buồn tủi là gì. 

Mẹ con và cha con

Người mẹ luôn là nguồn sữa suốt đời cho con mình dù mẹ còn sống cũng như khi đã mất. Dùng hai chữ “Tình mẹ” gần như chưa nói lên hết được điều thiêng liêng cũng như vai trò của người mẹ đối với tương lai của người con...

Tự do là cái quý nhất làm người

Giá trị là thứ mà con người chưa bao giờ biết. Cái gì hay ai có khuynh hướng ràng buộc ta, con phải xa lánh càng xa càng tốt. Lời cha dặn là máu của cha để lại cho con.

Bộ luật ứng dụng cho con tiếp theo - Điều 105:Thứ không phải chữ và chữ không có nghĩa sẽ là nguồn gốc cho con mở trí

Thứ không phải chữ và chữ không có nghĩa sẽ là nguồn gốc cho con mở trí. Ngược lại cái gì có nghĩa dễ làm cái đầu con đóng lại.

Làm chủ tài danh

Cha sẽ tập trung giúp họ có những câu hỏi lớn mà chính họ phải trả lời: họ muốn có sức mạnh để làm chủ tài danh hay muốn tài danh và tỏ ra trung thành cho chủ mặc dù họ vô phương thấy và biết người chủ ấy là ai...

Luận về danh và thực cho con

Người đời trọng danh hơn thực còn con lấy thực làm mình chứ không lấy danh làm mình để con mới trao danh cho thiên hạ. Trao được danh cho thiên hạ thì mới trị được thiên hạ. Danh thuộc tâm thức, thực thuộc sự thấy.