Tự do là cái quý nhất làm người

Giá trị là thứ mà con người chưa bao giờ biết. Cái gì hay ai có khuynh hướng ràng buộc ta, con phải xa lánh càng xa càng tốt. Lời cha dặn là máu của cha để lại cho con.

Bộ luật ứng dụng cho con tiếp theo - Điều 105:Thứ không phải chữ và chữ không có nghĩa sẽ là nguồn gốc cho con mở trí

Thứ không phải chữ và chữ không có nghĩa sẽ là nguồn gốc cho con mở trí. Ngược lại cái gì có nghĩa dễ làm cái đầu con đóng lại.

Làm chủ tài danh

Cha sẽ tập trung giúp họ có những câu hỏi lớn mà chính họ phải trả lời: họ muốn có sức mạnh để làm chủ tài danh hay muốn tài danh và tỏ ra trung thành cho chủ mặc dù họ vô phương thấy và biết người chủ ấy là ai...

Luận về danh và thực cho con

Người đời trọng danh hơn thực còn con lấy thực làm mình chứ không lấy danh làm mình để con mới trao danh cho thiên hạ. Trao được danh cho thiên hạ thì mới trị được thiên hạ. Danh thuộc tâm thức, thực thuộc sự thấy.

Tâm sự với con: Trở về với thiên nhiên

Con nên dùng cái đầu để nhớ, để nhìn, để làm những việc đem lại niềm vui cho thế giới. Từ đó mà phát minh ra tâm thức làm người. Đừng làm ra những tâm thức so đo tính toán thiệt hơn...

Gìn giữ lực trong sáng của tâm hồn hơn là giữ tâm thức ảo ảnh của cái gọi là tình yêu nam nữ

Khi cảm xúc ghen hờn trỗi dậy hơn năm lần. Con nên từ bỏ quan hệ của tình ảo ảnh. Để gìn giữ lực tâm hồn tinh khiết. Chỉ giữ lại những gì còn lại. Sẽ đẹp cho con và cho cả hai...

Lời cho con: Ngắm thiên nhiên

Ngắm nhìn thiên nhiên. Để thế giới yêu vô tận sâu thẳm trong con bừng sáng lên như ánh rạng đông. Con như mới sinh ra trên đời! . Mới sinh ra trên đời mà đã có tâm thức tư duy hiện hữu! 

Kìm nén tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành vi có tính cách thỏa mãn ý muốn của mình

Vì bản chất của nó là ảo ảnh. Không thể nói có và không thể nói không. Vì thế con không thể xác định con yêu ai. Và cũng không thể xác định ai yêu con...

Viết cho con (Cảm hứng trên phố Thành Đô Tứ Xuyên)

Ôi! Con Ta! Như trời bỗng dưng ban tặng. Ta không biết lại được thấy. Ta buông suy tư mà lại hiện về. Ta không sắp mà trời tự đặt!

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 103: Con chỉ dùng kiến thức và ngôn ngữ hữu cảm, vô ngôn vô thức vô luận để tiếp xúc với mọi sự sống..

Con chỉ dùng kiến thức và ngôn ngữ hữu cảm, vô ngôn vô thức vô luận để tiếp xúc với mọi sự sống hữu hình vô hình, hữu tình vô tình của các loài và loài người...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 104: Đừng sợ ai hiểu nhầm về mình

Con luôn phải kiểm tra đầu óc mình xem có điều gì mới, điều gì sâu sắc. Xem có nảy ra những câu hỏi gì lớn lao, sâu sắc, khó trả lời. Xem có làm được điều gì tốt đẹp cho thế giới của mọi sự sống.Xem có điều gì tốt đẹp cho môi trường trên hành tinh này. Đừng quan tâm đến người khác hiểu mình như thế nào...

Hãy tạo cuộc sống tốt đẹp cho dân mình trước và hơn hết

Đừng tìm những lỗi lầm dân nghèo nước mình để phạt trong khi tìm cách thỏa mãn đòi hỏi người ngoài! Con tôi không được có thái độ hách dịch coi thường với dân trong khi lại khúm núm cúi đầu lắng nghe học hỏi người bên ngoài.