Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 84 Đại bàng bay cao và xa không mỏi cánh

Cha tin con sẽ đi, đi mãi không ngừng trên mặt đất này. Vì con biết nương vào tất cả tình yêu. Vì con biết nương cảm xúc điều mới lạ. Con sẽ đi không mỏi chân như đại bàng bay chưa bao giờ mỏi cánh.

Luật cho con
Điều 84: Đại bàng bay cao và xa không mỏi cánh

Cha thấy chim gì ở đây khi bay cũng mỏi cánh
Vì mỏi cánh nên không được bay cao bay xa
Xa xa thẳm cao cao vút khó ai chạm đến
Chỉ đại bàng làm được vì biết nương nơi lực của gió
Cha tin con sẽ đi, đi mãi không ngừng trên mặt đất này
Vì con biết nương vào tất cả tình yêu
Vì con biết nương cảm xúc điều mới lạ
Con sẽ đi không mỏi chân như đại bàng bay chưa bao giờ mỏi cánh.

Cha
Taipei 12/6/2017

 

Nhận xét