Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 95: Các nguyên tắc thiên nhiên cần học tập

Chỉ khi sống phù hợp với các nguyên tắc tự nhiên con mới sử dụng được hết những sức mạnh mà tạo hoá đã cho con khi con làm một con người.

Luật cho con
Điều 95
Các nguyên tắc thiên nhiên cần học tập

Có một số nguyên tắc thiên nhiên Cha quan sát được và đã trình bày bằng hình ảnh cho con dễ nhớ mà ứng dụng. Nhưng vẫn còn rất nhiều nguyên tắc khác con phải tiếp tục tự khám phá để dùng làm nguyên tắc sống cho chính mình. Chỉ khi sống phù hợp với các nguyên tắc tự nhiên con mới sử dụng được hết những sức mạnh mà tạo hoá đã cho con khi con làm một con người.


 

Cha đưa ví dụ về một số nguyên tắc con cần học từ thiên nhiên. 
1. Nguyên tắc kỳ diệu của thiên nhiên. 
2. Nguyên tắc tạo vẻ đẹp như thiên nhiên 
3. Nguyên tắc sáng tạo như thiên nhiên (như mây trên bầu trời tạo những hình thù màu sắc khác nhau, cây hoa mỗi loài một kiểu lá, một màu sắc, hình thù khác biệt, loài vật mỗi con kiếm ăn một kiểu làm tổ làm nhà một kiểu khác) 
4. Nguyên tắc sống tự nhiên như thiên nhiên (dựa vào bản năng, như con vật dựa vào các giác quan để kiếm sống, không khen chê, không bắt người khác phải nghe mình, không tích luỹ nhiều hơn cái mình cần trong thời gian ngắn)
5. Nguyên tắc hoà bình như thiên nhiên (mọi người nhìn cảnh đẹp thiên nhiên luôn thấy dễ chịu, màu xanh của cây, màu rực rỡ của hoa, tiếng chim hót suối đổ, các loài cây nương tựa vào nhau, cây trên cây dưới đều sống được, loài vật tìm mồi cũng chỉ đủ để mình tồn tại, không vơ vét để tích lũy, người ta đốt rừng rừng không nổi giận, người ta làm ô nhiễm đất đất vẫn lặng im)
6. Nguyên tắc hợp nhất, bảo toàn như thiên nhiên (cây cần đất, đất cần cây làm phân bón và che bóng mát) 
7. Nguyên tắc cân bằng như thiên nhiên 
8. Nguyên tắc biến hoá như thiên nhiên 
9. Nguyên tắc bao dung như thiên nhiên
10. Nguyên tắc kỷ luật như thiên nhiên 
11. Nguyên tắc cưu mang như thiên nhiên 
12. Nguyên tắc âm thanh như thiên nhiên 
13. Nguyên tắc yên lặng như thiên nhiên 
14. Nguyên tắc huyền bí như thiên nhiên 
15. Nguyên tắc âm điệu như thiên nhiên 
16. Nguyên tắc kiên cố, vững chắc như thiên nhiên 
17. Nguyên tắc lợi ích như thiên nhiên 
18. Nguyên tắc hồi sinh như thiên nhiên. Thiên nhiên hồi sinh rất mạnh mẽ. 
19. Nguyên tắc điều hoà như thiên nhiên. Thứ gì rớt xuống (lá, cây..) là nó đều điều hoà hết.
20. Nguyên tắc trừng phạt như thiên nhiên


 

21. Nguyên tắc chịu đựng như thiên nhiên 
22. Nguyên tắc ổn định như thiên nhiên 
23. Nguyên tắc hy sinh như thiên nhiên 
24. Nguyên tắc hoá giải như thiên nhiên 
25. Nguyên tắc tự sống như thiên nhiên (tự tồn tại)
26. Nguyên tắc vô tưởng như thiên nhiên (không có ý tưởng gì hết).
27. Nguyên tắc tấn công như thiên nhiên 
28. Nguyên tắc phòng thủ như thiên nhiên
29. Nguyên tắc tự do như thiên nhiên 
 30. Nguyên tắc độc lập như thiên nhiên
31. Nguyên tắc tự cân bằng như thiên nhiên
32. Nguyên tắc liên kết như thiên nhiên
33. Nguyên tắc khác biệt, đa dạng như thiên nhiên
34. Nguyên tắc ánh sáng và hơi ấm của thiên nhiên
35. Nguyên tắc hài hoà, hợp nhất của thiên nhiên

29/6/2017
Aba

 

Nhận xét