Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 96: Ba điều con cần tưởng nhớ và kính trọng yêu thương vô điều kiện trong đời

Trong cả cuộc đời ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ý nghĩ, tâm lý và cảm xúc gì trong đầu con cũng phải giữ cho được lòng kính trọng và biết ơn vô điều kiện. Vì ba điều ấy đã quyết định con có mặt trên đời này và sống có ích...

Viết cho con
Luật Aba
Điều 96: Có ba điều con cần tưởng nhớ và kính trọng yêu thương vô điều kiện trong đời.

Con chọn ba ngày trong năm để nghỉ ngơi và thực hiện sự kiện trọng đại này trong đời con. Ba điều ấy là gì? 

1. Biết ơn và kính trọng cha mẹ vô điều kiện

2. Kính trọng và yêu thương thiên nhiên vô điều kiện

3. Kính trọng và yêu thương người thầy đã khai mở ánh sáng trí thấy trong đầu óc mình

Trong cả cuộc đời ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ý nghĩ, tâm lý và cảm xúc gì trong đầu con cũng phải giữ cho được lòng kính trọng và biết ơn vô điều kiện. Vì ba điều ấy đã quyết định con có mặt trên đời này và sống có ích. Trong một phút sơ suất con khiếm nhã đến một trong ba điều này thì tự con phải biết rằng con không đáng để bất cứ ai hay bất cứ sự sống nào tin tưởng mình, và đó sẽ là nỗi đau sâu thẳm triền miên trong tâm thức con.

Con nên chọn ba ngày liên tiếp hợp lý trong năm để nghỉ ngơi, cảm nhận và có những việc làm cụ thể hướng về ba tình yêu Thiêng liêng ấy.

Nhớ lấy lời Cha!

Wuyi shan, Tianyou Peak 

9.7.2017

Nhận xét