Bộ luật ứng dụng cho con (tiếp theo): Sống sao để được như hoa lá - Hãy nhớ thiên nhiên và nhớ Cha

Các tin liên quan
Hương vị từ trời đất mà sinh. Loài người khó ai chẳng thích. Thưởng thức mùi vị dễ sinh tình. Cỏ cây còn có huống chi mình...
 
 
Viết cho con
Con à
Hương vị từ trời đất mà sinh
Loài người khó ai chẳng thích
Thưởng thức mùi vị dễ sinh tình
Cỏ cây còn có huống chi mình
Sống sao để được như hoa lá
Hãy nhớ thiên nhiên và nhớ Cha.
Aba
Guilin, 2/11/2017

Nhận xét