Bộ luật ứng dụng cho con (tiếp theo): Trừng trị những kẻ không liêm khiết và khoe của không phù hợp

Các tin liên quan
Có những người dân sáng suốt thì bộ máy cai trị không thể lôm côm, người xấu không dám vô làm chính trị trong bộ máy công quyền. Vì người ta biết dân khôn quá rồi, dân minh mẫn quá, đầu óc quá xuất sắc, trong dân có quá nhiều nhà triết học nhân dân, nhà tư tưởng nhân dân thì đố người có quyền lực dám làm bậy...

Luật cho con - Điều (tiếp theo): Trừng trị những kẻ không liêm khiết và khoe của không phù hợp

Sau này nếu con nắm quyền, con phải nhớ điều quan trọng là xây dựng luật pháp trừng trị những kẻ không liêm khiết và có những người cứng rắn để dùng luật đó, không chừa bất cứ ai, những kẻ ăn cắp ăn trộm, những kẻ hối lộ móc ngoặc và những kẻ doạ nạt dân. Đó là bí mật của một nền dân chủ tuyệt vời, không phải dân chủ hình thức. Dân chủ nghị viện cũng biểu quyết này kia, rồi bầu bán, số đông, đa đảng, làm nhiều chuyện nhưng rốt cuộc những kẻ lợi dụng vẫn cứ lợi dụng. Lợi dụng mà đúng luật thì làm gì nó? Nó xây dựng luôn cả luật để lợi dụng thì mình làm gì nó? Người thông minh xây dựng luật để làm chuyện ba trời không ai trị được. Chà đạp cả một quốc gia cũng là đúng luật quốc tế. Luật quốc tế cũng nó dựng lên chứ ai.

Nên con phải nhớ luật quan trọng hàng đầu là luật trị những người có quyền và luật buộc những người có quyền sống phải có đạo đức, phải có luân lý. Đó là bản chất cốt lõi của yếu tố dân chủ.

Những cán bộ hay lui tới những nơi cầu cúng lễ bái cũng phải đuổi hết. Phải có cả luật xử vợ của các ông lớn nếu các bà móc nối với mấy ông thầy tâm linh, rồi xúi giục chồng hối lộ móc ngoặc làm lũng đoạn nhà nước, lũng đoạn chính trị, lũng đoạn luôn cả tôn giáo.

Tóm lại, trong bộ máy chính trị cần những con người thực sự minh mẫn sáng suốt để xây dựng bộ luật và những con người lì lợm, không sợ, không cá nhân chủ nghĩa để trị những người có quyền mà hư hỏng. Phải đem ra trị, bêu đầu ra giữa chợ, như thế thì dân hả dạ hết.

Còn cán bộ thì phải gương mẫu. Con phải dạy con mình gương mẫu. Nhà đủ ở, vườn đủ sản xuất, xe đủ sinh hoạt, không phải làm một lúc 3, 4 biệt thự hay làm nhà thật to. Khoe của để làm gì? Khoe của với ai? Đã làm cán bộ mà khoe của thì tịch thu, dù cho lý do gì cũng tịch thu và đuổi cổ vì đó là người khoe của không phù hợp. Trong khi toàn nhân dân đang đói khổ khó khăn thì anh đi khoe của. Riêng cái tội khoe của thì anh đã không xứng đáng nằm trong bộ máy công quyền. Đưa ra cái tội gọi là tội khoe của của những người trong bộ máy công quyền. Xây dựng thêm luật trị cái tội gọi là tội khoe của, dù cho của đó chính đáng cũng phải trị. Anh không phải là kẻ làm gương. Anh có tiền anh xài, anh ăn anh ở đủ thứ kiểu trong khi hàng triệu triệu gia đình khổ đau. Thì phải trị tội anh thôi. Đuổi ra khỏi hệ thống nhà nước, hệ thống quyền lực.

Cho nên làm sao dạy con cháu của mình, nếu nó có chí hướng xây dựng đất nước thì phải chú ý đến luật là một, và cách thức cũng như bản lĩnh để trị những người có quyền mà hư đốn với nhân dân. Muốn cho đất nước hùng mạnh thì phải xử lý cái này trước.

Vậy mới gọi là những người dân thông minh. Mà có những người dân sáng suốt thì bộ máy cai trị không thể lôm côm, người xấu không dám vô làm chính trị trong bộ máy công quyền. Vì người ta biết dân khôn quá rồi, dân minh mẫn quá, đầu óc quá xuất sắc, trong dân có quá nhiều nhà triết học nhân dân, nhà tư tưởng nhân dân thì đố người có quyền lực dám làm bậy.

Con hãy nói với những người trẻ muốn sinh và nuôi những đứa con cho đất nước hùng mạnh thì phải nhắm vào chỗ đó, chứ đừng có học giỏi, học xuất sắc để làm gì. Mà cũng không cần lấy giải thưởng để lấy học bổng ra nước ngoài học bởi vì anh học trong nước, hiểu chuỵện trong nước thì anh mới trị được kẻ hư. Sự thật anh học nước ngoài về làm kỹ sư đi kiếm ăn thì được. Nếu tham gia bộ máy cai trị để cứu nước thì anh không thể học nước ngoài được.

Như vậy sẽ có một số bạn trẻ phải ngừng đầu óc chạy theo làm tiền với bất cứ giá nào. Bởi suốt ngày chỉ suy nghĩ tới tiền thì anh không thể làm gì được hết. Suốt ngày khoe tiền, khoe địa vị, suốt ngày chứng minh tiền, chứng minh địa vị, chứng minh thành đạt của mình trên tiền bạc và thành tích thì anh không thể có cái trí gì khác, cái tình gì khác với dân tộc. Nên phải có một lớp trẻ lý tưởng. Sinh con là phải nghĩ tới cái đó, dạy con là phải nghĩ tới cái đó. Với trẻ con chung quanh, hãy nhắc khéo về cái đó, về cách nó sống, cách nó suy nghĩ, cách nó sống với người khác, cách nó sống phải nghĩ tới môi trường, cách nó sống phải nghĩ tới luật pháp và cách nó sống phải nghĩ tới vấn đề làm sao sau này nó tham gia bộ máy quyền lực xây dựng đất nước trong đó có những con người đáng tin cậy, còn đừng quan tâm đến chế độ chính trị. Chế độ nào cũng được nhưng mà phải thực lòng với dân chứ đừng có dối bằng hình thức chế độ, hình thức luật pháp hay hình thức này hay hình thức khác. Cơ bản một nền dân chủ là trung thực với dân, trung thực với lòng mong mỏi của dân chứ không phải vẽ bùa cho dân thấy có dân chủ.

Những người trẻ nếu không có trong đầu hình ảnh đó, khát vọng đó thì mình chẳng có hướng đi, sinh con không có mục đích gì, dạy con chẳng có mục đích gì, lấy vợ lấy chồng cũng chẳng có mục đích, sống cũng chẳng có mục đích. Không có mục đích có nghĩa không có tư tưởng, mà không có tư tưởng thì không có chiều sâu tâm hồn, không có chiều sâu tâm hồn thì không phát triển đầu óc được. Mình như con diều phất phơ vậy thôi, gió chiều nào bay theo chiều đó, người nào mạnh thì mình theo, yếu thì mình buông. Cái đó cũng chết, cứ mạnh theo yếu buông, cứ chạy theo phong trào thì dễ thay lòng đổi dạ, luôn sống trong lo sợ và yếu đuối.

Guilin, 23/10/2017
Cha

 

Nhận xét