Con như nước

Dạo chơi chốn này con như nước được rồi. Cha sẽ rất yên lòng khi biết con như nước.

Con như nước

Con không cần là biển cả mênh mông
Không cần là biển Đen biển Đỏ
Không cần là đại dương 
Hoặc là trung hay tiểu
Không là sông Nile
Sông Trường Giang hay Amazon rộng lớn
Dạo chơi chốn này con như nước được rồi
Cha sẽ rất yên lòng khi biết con như nước

Cha
Aba
Vũ Hán, 3/4/2018

 

Nhận xét