Gìn giữ lực trong sáng của tâm hồn hơn là giữ tâm thức ảo ảnh của cái gọi là tình yêu nam nữ

Các tin liên quan
Khi cảm xúc ghen hờn trỗi dậy hơn năm lần. Con nên từ bỏ quan hệ của tình ảo ảnh. Để gìn giữ lực tâm hồn tinh khiết. Chỉ giữ lại những gì còn lại. Sẽ đẹp cho con và cho cả hai...

Lời cho con

Gìn giữ lực trong sáng của tâm hồn 
Hơn là giữ tâm thức ảo ảnh của cái gọi là tình yêu nam nữ

Hỡi đứa con vô định của Ta ơi!
Mai này nếu đến đây làm kiếp con người 
Thứ con cần phải sợ là 
Thế giới tâm thức của con được sáng tạo để giao tiếp trong tình yêu giới tính 
Những thứ ấy sẽ bào mòn lực tinh khiết của tâm hồn 
Chúng tạo cho đầu óc con trạng thái hờn ghen ganh tỵ 
Chính trạng thái này sẽ làm biến dạng tâm hồn tinh anh, một năng lực sống tuyệt diệu nhất nơi con người 
Khi con đã lỡ tạo ra tâm thức này 
Con phải biết dừng lại chuyện yêu đương của tâm trí huyễn tưởng này 
Chỉ một loại tâm trí huyễn tưởng yêu đương 
Còn trăm mối tương giao khác 
Đều có lợi và vui cho con và họ

Ý Cha là 
Khi cảm xúc ghen hờn trỗi dậy hơn năm lần 
Con nên từ bỏ quan hệ của tình ảo ảnh 
Để gìn giữ lực tâm hồn tinh khiết 
Chỉ giữ lại những gì còn lại 
Sẽ đẹp cho con và cho cả hai
Nhưng điều hay nhất lại là 
Con coi trọng và bảo toàn 
Lực tinh anh của tâm hồn
Con luôn minh mẫn.

Cha
TĐ, 17/8/17

 

Nhận xét