Lời cho con: Ngắm thiên nhiên

Các tin liên quan
Ngắm nhìn thiên nhiên. Để thế giới yêu vô tận sâu thẳm trong con bừng sáng lên như ánh rạng đông. Con như mới sinh ra trên đời! . Mới sinh ra trên đời mà đã có tâm thức tư duy hiện hữu! 

Lời cho con

Ngắm thiên nhiên

Chẳng biết con có hay không nơi này 
Nhưng Cha vẫn thích viết cho con
Vì con là tất cả với Cha

Nơi Thành Đô
Cha như tỉnh dậy sau một đêm dài nghỉ ngơi 
Mơ màng trên xe bus 
Dọc đường thấy cảnh núi non
Cảm xúc yêu trong tâm hồn thức dậy 
Hân hoan cùng tâm trí


 

Cha ghi lại bài học này cho con:
Ngắm nhìn thiên nhiên
Để thế giới yêu vô tận sâu thẳm trong con bừng sáng lên như ánh rạng đông
Con như mới sinh ra trên đời! 
Mới sinh ra trên đời mà đã có tâm thức tư duy hiện hữu! 
Toàn lực của trạng thái đẹp nhất trong tâm hồn như ngàn sao lấp lánh hiện ra!
Ta đặt tên cho bài học này là ngắm nhìn thiên nhiên để thấy vẻ tuyệt đẹp của tâm hồn.

Yêu con
Cha

Thành Đô, 17/8/17

 

Nhận xét