Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Bí quyết sống vui cho một số người

Dù sống nơi đâu với bất cứ hoàn cảnh nào trên hành tinh này, bí quyết này sẽ giúp bạn cách xa những trạng thái buồn ấy để thường ở trong trạng thái mà tri thức loài người không thể biết được.

 

Bí Quyết Sống Vui Cho Một Số Người:

Hãy dành hết thời gian và sức lực của mình cho khát vọng cống hiến mà mình đã chọn lựa trọn đời. 

Đó cũng chính là năng lực của tri kỷ, năng lực động viên mình hết một thời kỳ tồn tại.

Hãy đặt hết hy vọng và niềm vui vào đó. Bởi vì chỉ có nó mới là người bạn an ủi mình suốt đời và không bao giờ nó tạo ra những trạng thái không vui trong lòng.

Nếu dựa vào chỗ khác bạn sẽ rất nhiều lần mất đi trạng thái tuyệt vời của Tạo Hóa và dễ tiến lại gần với trạng thái buồn của loài người.

Dù sống nơi đâu với bất cứ hoàn cảnh nào trên hành tinh này, bí quyết này sẽ giúp bạn cách xa những trạng thái buồn ấy để thường ở trong trạng thái mà tri thức loài người không thể biết được.

Bí quyết này cũng là cách bạn làm cho mọi thế giới ở mọi hành tinh thêm tính huyền bí với nhận thức của loài người. Đó cũng là bí quyết mà bạn không làm gì cả nhưng muôn sự sống đều được hưởng lợi.

Aba

Hồ Tây, Hàng Châu 

Ngày 6.7.2017

 

 

Nhận xét