Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 104: Đừng sợ ai hiểu nhầm về mình

Các tin liên quan
Con luôn phải kiểm tra đầu óc mình xem có điều gì mới, điều gì sâu sắc. Xem có nảy ra những câu hỏi gì lớn lao, sâu sắc, khó trả lời. Xem có làm được điều gì tốt đẹp cho thế giới của mọi sự sống.Xem có điều gì tốt đẹp cho môi trường trên hành tinh này. Đừng quan tâm đến người khác hiểu mình như thế nào...

Luật cho con
Điều 104:
ĐỪNG SỢ AI HIỂU NHẦM VỀ MÌNH

Con luôn phải kiểm tra đầu óc mình xem có điều gì mới, điều gì sâu sắc
Xem có nảy ra những câu hỏi gì lớn lao, sâu sắc, khó trả lời 
Xem có làm được điều gì tốt đẹp cho thế giới của mọi sự sống
Xem có điều gì tốt đẹp cho môi trường trên hành tinh này
Đừng quan tâm đến người khác hiểu mình như thế nào
Vì nếu cứ quan tâm như vậy con sẽ chẳng bao giờ thấy điều gì thật sâu sắc, nghĩ điều gì thật ích lợi, làm điều gì thật cần thiết cho mình và cho thế giới này
Lại nữa,
Có bao giờ và có ai đó nghĩ chính xác về con đâu
Đừng quan tâm đến việc ấy
Cũng đừng chờ mong người ta nghĩ đúng về con
Đặc biệt, kiến thức và ngôn ngữ con sử dụng 
Là kiến thức và ngôn ngữ không phải là để loài người hiểu và bình luận, như cha đã dạy.

Cha
Hoàng Sơn, 22/7/2017

 

Nhận xét