Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Chí làm trai

Các tin liên quan
Hãy soi mặt của mình mỗi ngày để xem môi mình, da mặt, ánh mắt, hàm răng, cái lưỡi của mình... xem trong đầu mình đang chứa những điều gì cao sang, thanh bạch, mạnh mẽ, và đang chứa những điều gì tầm thường, nhỏ nhen, ích kỷ. Phải xử lý cái này trước, trước khi tiến tới tài năng và các kỹ năng khác.... 

CHÍ LÀM TRAI
Có lẽ người nam nhi phải tập thưởng thức trà và thưởng thức rượu theo một cách thức nào đó để luôn tự hỏi mình. Mỗi sáng đứng trước trà, trước kiếng, để hai chai rượu khác nhau, một chai rượu thưởng, một chai rượu phạt, hãy nhìn ánh mắt và gương mặt mình trong kiếng để khám phá sự thầm kín của mình là gì, khám phá tư cách, cách tư duy, những hình ảnh trong đầu mình, những sự đúng đắn và không đúng đắn trong đầu mình là gì. Khám phá sự thật con người anh là gì qua ánh mắt của anh. Vì anh không thể giấu được anh. Khi anh thấy mình không OK qua chính ánh mắt của mình, hãy uống 1 chung rượu phạt. Khi anh thấy bộc lộ trong ánh mắt của anh những ưu tư to tát lớn lao vì đại cuộc, dù mới chỉ là ưu tư, hãy uống 1 chút tự thưởng mình. Phải tự phạt tự thưởng vì không ai giấu được chính mình.

Sự sâu kín, tốt xấu trong tâm hồn sẽ hiện hết trên ánh mắt của anh, không giấu được. Người khác nếu tinh ý sẽ nhận ra được, sẽ biết được. Qua âm điệu, cách anh cười, ánh mắt của anh người ta có thể khám phá toàn bộ bí ẩn suy nghĩ của anh cao thượng hay tầm thường. Mà đã là đàn ông không cho phép chúng ta suy nghĩ tầm thường, chứ chưa cần nói đến việc làm. Anh hơn thua với đàn bà, trẻ con, anh hơn thua với bè bạn,… nói chung nhiều thứ. Dù anh là bộ trưởng, dù anh tiền triệu, tầm thường vẫn là tầm thường, yếu đuối vẫn là yếu đuối. Nhất là trong hoàn cảnh anh vật chất không có, địa vị xã hội không có thì anh lại phải càng nghiêm khắc với suy nghĩ của mình bởi vì tất cả sự bí ẩn trong tâm hồn của anh sẽ được truyền hết cho con cháu của anh. Con cháu của anh thọ hưởng dòng máu của người cha có suy nghĩ lớn lao cho đại cuộc hay dòng máu của người cha có suy nghĩ tầm thường. Hãy coi lại dòng máu của mình để lại cho con mình. Đó là dòng máu của kẻ mạnh mẽ trong đầu óc hay dòng máu của người quá xoàng xĩnh, quá tệ hại.

Tất cả mọi người nam giới, nhất là các hm, hay những người nghe và học, hay những người ủng hộ con đường của Aba phải hết sức nghiêm khắc với chính mình. Cái gì mình suy nghĩ mà quá tệ, quá ích kỷ là phải bỏ ngay. Phải luyện tập. Đàn ông phải có chí lớn, phải có ý tưởng lớn và phải có những trí tuệ để thực hiện ý tưởng lớn và chí lớn đó, hay nói theo kiểu quân sự là phải có mưu lược để thực hiện nó. Tạo hoá ban cho chúng ta đầu óc để suy nghĩ lớn, tạo hoá cũng ban cho con người những phương tiện, những vũ khí để thực hiện ý tưởng lớn đó, nhất là đàn ông. Nhưng dù sử dụng bất cứ phương tiện hay vũ khí nào tạo hoá ban cho, (vì là một loài sinh vật mà tạo hoá đã cho ân huệ đặc biệt: khả năng tư duy, khả năng nhìn thấy và khả năng phát triển lòng trắc ẩn của mình) cho nên mọi thứ vũ khí anh sử dụng đều phải được kiểm soát bởi ánh sáng của sự thấy vô tư, sự thấy tự do, sự thấy không bị ô nhiễm bởi các loại quan điểm lập trường, cộng với lòng trắc ẩn. Chứ không phải chúng ta sử dụng vũ khí hay phương tiện tạo hoá ban cho chúng ta theo cảm xúc ích kỷ.

Aba muốn nhắc các bạn hm nam giới hãy soi mặt của mình mỗi ngày để xem môi mình, da mặt, ánh mắt, hàm răng, cái lưỡi của mình... xem trong đầu mình đang chứa những điều gì cao sang, thanh bạch, mạnh mẽ, và đang chứa những điều gì tầm thường, nhỏ nhen, ích kỷ. Phải xử lý cái này trước, trước khi tiến tới tài năng và các kỹ năng khác. Và tự mình thưởng mình, tự mình xử mình. Đó mới là nam nhi.

Aba
Guilin, 6/11/2017
(Trích bài nói live sáng 6/11/2017)

 

 

Nhận xét