Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Điều sáng nay bỗng nhiên suy ngẫm

Các tin liên quan
Mình tự hỏi, Ai có thể làm cho các thánh chảy máu? Các thánh sao lại có máu để chảy? Trong thực tế mình thấy hằng hà tín đồ chảy máu mãi chưa bao giờ ngưng. Mà sự chảy nhiều máu này lại từ các thánh mà ra!

Điều sáng nay bỗng nhiên suy ngẫm

Bậc thánh chảy máu hay dân chảy máu!
Hôm nay nhớ lại một ý trong sách Kinh Thánh nào đó đã đọc, lâu lắm rồi không nhớ rõ, lúc ấy bỗng dưng thắc mắc câu này : đừng làm các bậc thánh chảy máu sẽ mang tội. Mình tự hỏi, Ai có thể làm cho các thánh chảy máu? Các thánh sao lại có máu để chảy? Trong thực tế mình thấy hằng hà tín đồ chảy máu mãi chưa bao giờ ngưng. Mà sự chảy nhiều máu này lại từ các thánh mà ra! Cũng từ đó mình ngại không dám nhắc đến các thánh nữa.

Aba
GL, 11/10/2017

 

Nhận xét