Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Giá trị của việc trải nghiệm nghịch cảnh

Các tin liên quan
Một người chỉ thực sự phát triển sức mạnh của mình khi người ấy liên tục sống trong những nghịch cảnh, phải chịu đựng, phải đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời mình với nghịch cảnh. Và Aba không tin những người sống suôn sẻ là mạnh mẽ được. 

GIÁ TRỊ CỦA VIỆC TRẢI NGHIỆM NGHỊCH CẢNH
(Trích bài nói 21h, ngày 14 & 15/5/2017)

1. Cách thoát ra khỏi ám ảnh về những hình ảnh làm chúng ta không hài lòng
Những hình ảnh làm anh không hài lòng, muốn không ám ảnh thì có nhiều cách. Trong nhiều cách thì có một cách thế này. Có những nỗi ám ảnh anh thấy giống như một điều gì đó làm anh suy tư. Và chuyện quan trọng là anh phải khám phá lợi ích của việc anh suy tư về hình ảnh ám ảnh đó, nó có lợi ích gì? Thay vì nghĩ mặt tiêu cực thì bây giờ anh lại khám phá mặt tích cực của nó, nó có mặt tích cực như thế nào? Ví dụ như thế này.

Nếu như anh lấy chuyện hiểu đầu óc con người và hiểu đầu óc mình, khám phá đầu óc con người và khám phá đầu óc mình như là một sự lý thú thì đó cũng là cơ hội để anh trải nghiệm, nó giúp anh trải nghiệm những sự ám ảnh đấy để từ đó anh có thể hiểu được, anh có thể khám phá được thế giới bí ẩn của đầu óc con người, trong đó có mình. Bởi vì chúng ta hiểu bằng nhận thức thôi không đủ mà chúng ta phải hiểu bằng trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì có nước mắt, thậm chí có cả máu đổ. Cho nên anh tìm cách để nhìn thấy được cái lợi của những giọt nước mắt đã đổ, của những giọt máu đã đổ. Anh tìm cách minh hoạ hay tìm cách thấy được những giọt nước mắt và những giọt máu ấy là đã phần nào giúp anh hiểu được sự bí mật của con người, bằng trải nghiệm thực sự, bằng máu thực sự, bằng nước mắt thực sự chứ không phải bằng đọc sách.

Như vậy thì qua những trải nghiệm gọi là đau thương ấy nó làm cho anh thêm sự thấy sâu sắc về con người. Nhưng thấy sâu sắc về con người không phải để anh trả thù, không phải để anh có thái độ tiêu cực về con người mà nó làm cái thấy của anh càng ngày càng bừng sáng và một cách nào đó nó làm cho anh rất tự tin và thấm thía về cái thấy của mình đối với bí mật của con người. Và anh thấy được bí mật con người qua trải nghiệm cuộc đời của anh thì con người của anh..., không biết diễn tả bằng ngôn ngữ gì, nhưng thật sự là cần thiết, chỉ có điều chúng ta khó mà có những trải nghiệm đầy nước mắt và máu. Khó! Thường thì chúng ta nghe, thường thì chúng ta đọc, thường thì chúng ta có những trải nghiệm bình thường thôi cho nên chúng ta có thể có nhận thức biết chuyện này biết chuyện kia nhưng gọi là thấm thía, đầu óc của mình thấm thía, cái thấy của mình thấm thía, nhận thức của mình thấm thía với những trải nghiệm đau thương mà chính mình trải nghiệm thì thế giới nhìn của mình rộng lớn hơn nhiều. Không biết nói thế nào, tóm lại một trong những cách để chúng ta thoát ra sự ám ảnh về những hình ảnh tiêu cực, những hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong cuộc đời chúng ta là bằng cách chúng ta làm sao thừa nhận những giá trị của nó trong thế giới thấy sâu thẳm của mình, giá trị của những tai nạn trong cuộc đời của mình.

Nếu không có những tai nạn bất ngờ ấy chúng ta khó mà có những trải nghiệm sâu sắc được, những trải nghiệm mà chúng ta không thể nói được nên lời, không thể nói được với ai. Mà chúng ta càng trải nghiệm nhiều điều mà càng trải nghiệm chúng ta càng không nói được điều gì thì thế giới chúng ta càng sâu rộng, càng huyền bí, cái nhìn chúng ta càng sâu sắc và từ cái nhìn đó nó tạo cho chúng ta một cái lực để chúng ta sống và làm việc hữu ích nhất cho thế giới này. Mà sự hữu ích cũng không phải chúng ta mong muốn là hữu ích nhưng tự cái thấy nó làm chúng ta sống hữu ích với nhân loại, hữu ích với môi trường, hữu ích với thế giới này. Nó không phải vì mục đích phấn đấu gì cả, tự nhiên nó vậy.

2. Con đường để cho anh mạnh mẽ
Cuộc sống anh mà thuận lợi hết thì anh là người yếu đuối. Một người chỉ thực sự phát triển sức mạnh của mình khi người ấy liên tục sống trong những nghịch cảnh, phải chịu đựng, phải đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời mình với nghịch cảnh. Và Aba không tin những người sống suôn sẻ là mạnh mẽ được. Những người sống suôn sẻ chỉ là nói chuyện chơi cho vui thôi chứ còn nếu anh không có gì khó khăn hết thì làm sao anh mạnh mẽ. Mà cái mạnh mẽ đó là chính trong đầu của anh chứ không phải ở nơi trường anh tới anh học, mà cũng không phải sách anh đọc để trở thành mạnh mẽ.

Mạnh mẽ đồng nghĩa với nước mắt và đồng nghĩa với máu chảy. Anh phải đổ nước mắt cho thật nhiều, anh thường xuyên đổ nước mắt cho thật nhiều. Anh thường đối đầu những vấn đề mà anh không thể nào giải quyết được, anh thường bất lực trước sự đối đầu, anh thường bất lực trước những điều xảy ra cho anh, gần như anh luôn luôn đầu hàng, gần như là luôn luôn anh không có cơ hội để chiến thắng, anh không có cơ hội để vượt qua. Thì như thế may ra anh mới là người mạnh mẽ. Còn cả đời anh cái gì cũng suôn đuột hết thì cùng lắm là anh không nhức đầu, chứ anh không thể nói anh là con người mạnh mẽ được.

Mạnh mẽ đây là cả sự thấy, mạnh mẽ đây là cả tình yêu, mạnh mẽ đây là cả ý chí của anh, mạnh mẽ đây là cả sự quyết tâm để anh vượt qua khó khăn, và mạnh mẽ đây là cả một sự chịu đựng mà sức chịu đựng của anh, anh không thể hình dung nổi tại sao anh chịu đựng được. Và đó là con đường để cho anh mạnh mẽ.

Aba
(14-15/5/2017)

Nhận xét