Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Giấc mơ khuya

Các tin liên quan
 Trạng thái thấy gốc của con người ở đây và con người ở các hành tinh khác hoàn toàn giống nhau, chỉ có bản chất và mục đích xây dựng tâm thức và sử dụng tâm thức ấy thì hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy cách thức sống ở các hành tinh khác không giống cách thức sống ở hành tinh này.

Giấc mơ khuya 24/09

Có 2 người học trò nam chưa bao giờ xuất hiện trước người khác, mà cũng chưa bao giờ Aba nhìn thấy mặt. Trong lúc đang thả bộ trong một khu vườn, họ tiến lại gần chào hỏi. Người thứ nhất và người thứ hai đều yêu cầu một nội dung:

Xin Aba nói cho về một số đời sống trên các hành tinh khác

- Aba: Nói để làm gì vì có nói ra các hg cũng không thể hiểu

- Người thứ nhất: Nhưng các học trò rất muốn nghe mặc dù không hiểu

- Aba: Nếu như vậy thì ít nhất hai hg nói ra cho Aba nghe mục đích của mình là gì?

- Người thứ hai: Thưa Aba, để coi thử các học trò có ứng dụng được gì ở đây không.

- Aba: Vậy cũng được. Aba thấy rằng trạng thái thấy gốc của con người ở đây và con người ở các hành tinh khác hoàn toàn giống nhau, chỉ có bản chất và mục đích xây dựng tâm thức và sử dụng tâm thức ấy thì hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy cách thức sống ở các hành tinh khác không giống cách thức sống ở hành tinh này.

Các hg hoàn toàn có khả năng phát triển các loại tâm thức của các hành tinh khác để ứng dụng trong đời sống của mình. Nếu vì mục đích ấy thì Aba sẽ thuyết giảng.

Giấc mơ sáng sớm 25/09

Aba mơ đang đi dạo chơi trên một bờ biển vắng người nhưng cảm thấy rất an toàn và bỗng dưng tự mình thấy và nói ra điều này :
Phải thuyết giảng những điều thật mới mẻ cho loài người ở đây.

GL, 25/9/2017
Aba

 

Nhận xét