Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Làm chủ tài danh

Các tin liên quan
Cha sẽ tập trung giúp họ có những câu hỏi lớn mà chính họ phải trả lời: họ muốn có sức mạnh để làm chủ tài danh hay muốn tài danh và tỏ ra trung thành cho chủ mặc dù họ vô phương thấy và biết người chủ ấy là ai...

Lời cho con

Sáng nay, qua cửa sổ Cha nhìn ra hồ Ron Guilin và một hình ảnh dấu vết những bước chân Cha trên hành tinh này xuất hiện. Một lực vô hình sắp đặt cho Cha mọi hoàn cảnh để đôi chân Cha phải đi qua, để cho hai mắt Cha phải nhìn thấy, để cho tâm hồn Cha cảm nhận mà từ đó trí thấy và lòng trắc ẩn cứ phát triển mới mãi từng khoảnh khắc. Cha tóm lượt đến nay là ba chặng đường: 

- Chặng thứ nhất bao gồm sinh ra và trưởng thành trong tình yêu của đại gia đình như là một thứ tình yêu của loài người và tình yêu của thiên nhiên dành cho Cha. Giai đoạn này tình yêu trong Cha với con người và thiên nhiên tự hình thành như là một nền tảng vững chắc cho lịch sử phát triển thế giới tâm thức của Cha. Những cách thấy, tính chất thấy của tâm thức, cách tư duy của tâm thức, tình yêu và những cảm xúc của tâm thức Cha đều hình thành trong giai đoạn này. Cũng trong giai đoạn này cái thấy của tâm thức Cha kết hợp với cái thấy của cảm nhận sâu thẳm bên trong để cho ra những quyết định và định hướng cho việc tiếp nhận các tri thức nhân loại. Để đánh dấu thời kỳ trưởng thành của giai đoạn này, những câu hỏi lớn không thể trả lời ngay bằng tư duy xuất hiện. Những câu hỏi lớn khác nhau cứ lần lượt xuất hiện trong đầu óc.

- Chặng thứ hai là chặng đường bắt đầu bước vào những vùng đất, những con đường cho những giọt lệ, những dòng sông nước mắt trong lòng được thức dậy. Chặng này là không thể nào kể xiết, chỉ biết rằng chặng này làm đôi chân Cha vững chắc, đôi mắt Cha tinh tường và sự cảm nhận chính xác của Cha về thế giới quanh mình.

- Chặng thứ ba đánh dấu thời kỳ Cha chuẩn bị từ bỏ những con đường và những vùng đất đã làm cho những dòng sông nước mắt trỗi dậy để bước vào một hành tinh bí ẩn ngay trong hành tinh này. Nơi hành tinh bí ẩn này là một cõi sống kì diệu cho mọi sự sống. Ở chặng này Cha trải qua ba việc phải làm. Ba việc ấy là gì? Cha phải bỏ ra một phần tư thời gian để quét sạch rác rưởi do loài người tạo ra từ những ngày họ bắt đầu xuất hiện. Những rác rưởi này làm ô uế mọi sự sống trong đó có chính họ. Sau khi quét sạch những rác rưởi này thì đau khổ của họ cũng dần biến mất. Rồi Cha phải bỏ thêm một phần tám thời gian để cho con người thông thái hơn, để sự hiện hữu của họ có ý nghĩa hơn sau khi họ chấm dứt khổ đau, trước khi bắt đầu cho thời kỳ quan trọng nhất dành lại vị thế thân phận thanh cao của họ. Và đây cũng là việc làm thứ ba Cha đang làm. Tại đây Cha không còn quan tâm đến tài năng của họ, sự thông thái của họ, và dĩ nhiên Cha không còn quan tâm đến nỗi khổ đau của họ. Cha sẽ tập trung giúp họ có những câu hỏi lớn mà chính họ phải trả lời: Họ muốn có sức mạnh để làm chủ tài danh hay muốn tài danh và tỏ ra trung thành cho chủ mặc dù họ vô phương thấy và biết người chủ ấy là ai.

Con hãy suy gẫm!

Lưu ý con: Dù đôi chân cha dẫm trên muôn vạn nẻo đường, trên đất, trên cát, trên núi, trên sông, trên biển, trong bùn thì lòng bàn chân vẫn luôn một màu hồng như lúc mới sinh ra. Đây cũng là dấu hiệu để Cha nhận ra con có phải là giọt máu của Cha.

QL, 5/9/2017
Cha

 

Nhận xét