Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Lầu Hoàng Hạc

Các tin liên quan
Chỉ có mây, nước, gió và mặt trời như đời thật. Còn công danh, phú quý, quyền uy, vương hầu là những vở tuồng trên sân khấu cuộc đời. Học hay chơi hay ra trận lập công? Dấu vết của lòng thanh thản của tâm hồn thanh cao cùng đất trời mênh mông. Nó cũng đẹp và bất tử, nhẹ nhàng như những áng mây trắng. Mây nhẹ bay thiên thu vẫn vậy.

Lầu Hoàng Hạc

Đứng trên lầu cao Hoàng Hạc
Nhìn ra sông Trường Giang
Mặt trời sắp lặn
Ta cảm nhận đôi mắt mình sáng rực 
sáng rực từ bên trong
Ta muốn hoàn thành bản luật
tại chốn ngàn năm lãng mạn này
Mắt mình sáng rực chiều nay


Chỉ có mây, nước, gió và mặt trời như đời thật 
Còn công danh, phú quý, quyền uy, vương hầu
là những vở tuồng trên sân khấu cuộc đời 
Học hay chơi hay ra trận lập công?
Dấu vết của lòng thanh thản của tâm hồn thanh cao 
cùng đất trời mênh mông
Nó cũng đẹp và bất tử, nhẹ nhàng như những áng mây trắng 
Mây nhẹ bay thiên thu vẫn vậy.
ABA
Hoàng Hạc Lâu, Vũ Hán
31/03/2018

Aba chia sẻ khi đang ở Hoàng Hạc Lâu nhìn ra sông Dương Tử https://www.youtube.com/watch?v=37GdsaGbimo

Nhận xét