Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Mẹ phi thường

Tình yêu lớn của con cũng từ Mẹ sinh ra.Vóc dáng uy phong của con cũng từ Mẹ mà thành. Nếu Mẹ không lớn nổi bằng hành tinh này. Thì làm sao mẹ đón con về và làm sao con lớn nổi

MẸ PHI THƯỜNG
(Viết cho con)

Con yêu quý và niềm hy vọng
Đưa con về đây thiên mệnh nên làm
Điều khó khăn là tinh hoa của Mẹ
Người Mẹ chỉ có một tình yêu và một giấc mơ
Người Mẹ tin vào hai chân mình với một tình yêu mãnh liệt
Người Mẹ chỉ có một sự nghiệp duy nhất là con
Bởi con như một cái cây, còn Mẹ thì như mặt đất bất động
Bất động trước mọi hoàn cảnh nhưng chỉ rung động với con mình
Chỉ người Mẹ ấy mới đón con về
Vì con là một phần người và một phần tạo hoá
Nên Mẹ là người định đoạt phẩm chất của con
Tình yêu lớn của con cũng từ Mẹ sinh ra
Vóc dáng uy phong của con cũng từ Mẹ mà thành
Nếu Mẹ không lớn nổi bằng hành tinh này
Thì làm sao mẹ đón con về và làm sao con lớn nổi
Do vậy khi con có mặt nơi này
Phải biết rằng Mẹ con thật là người vĩ đại
Là người tin con sẽ thay đổi cả tri thức loài người
Để con người coi trọng tình yêu hơn tất cả
Không có Mẹ là không có con
Phải là người mà ngày đêm Mẹ phi thường tưởng tượng về con.

Cha

10/6/2017

 

Nhận xét