Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Vai trò tinh thần của người cha

"Khi nhân cách người cha kém, người cha ấy có bao nhiêu đứa con thì bấy nhiêu đứa gánh hết hậu quả. Nên chúng ta làm cha, dù chúng ta nghèo, không có gì ở đời, chúng ta thiếu đủ thứ nhưng không bao giờ được thiếu nhân cách!" - Aba

Vai trò tinh thần của người cha

Người cha có lực riêng là lực tinh thần. Nếu một người đàn ông làm cha của một số đứa con mà có suy nghĩ làm chuyện không tốt cho người khác thì chắc chắn những đứa con sẽ tật nguyền trong đầu óc, tinh thần đứa con bại liệt, lú lẫn. Khi nhân cách người cha kém, người cha ấy có bao nhiêu đứa con thì bấy nhiêu đứa gánh hết hậu quả.

Nên chúng ta làm cha, dù chúng ta nghèo, không có gì ở đời, chúng ta thiếu đủ thứ nhưng không bao giờ được thiếu nhân cách. Nhân cách là thức trời ban, không phải thứ anh đi mua, cũng không phải anh đi tìm mà có nên anh phải gìn giữ nó. Anh càng đơn giản về cuộc sống, giảm thiểu nhu cầu riêng tư từ vật chất đến tình cảm thì càng minh mẫn. Làm cha không phải thành thứ gì đó cho con hãnh diện. Sai lầm. Cuối cùng anh để lại sự đau xót cho con.

Không có khát vọng cho con mình mới làm con mình xấu hổ. Một người cha với tinh thần vô tận bao la, những đứa con sẽ có một đầu óc không thể nào chật chội được, đầu óc của nó vô tận bao la.


Bài nói từ QL.
3/11/17
Aba

Xem đầy đủ tại clip dưới đây:

Nhận xét