Sức mạnh gốc của Phụ nữ

"Phụ nữ bản thân đã chi tiết, nhưng đừng bao giờ quên sự rộng lớn, bản chất thiêng liêng của cấu trúc cơ thể sáng tạo đặc biệt của mình, nếu không phụ nữ lại công nhận chuyện lặt vặt là bản chất của mình." - Aba

Đối thoại ông và cháu

Cái nguy hiểm của tuổi trẻ là lấy tiền của làm mục tiêu của mọi nỗ lực lúc mình còn trẻ. Người lớn thì luôn nghĩ đến con đường an thân cho tuổi trẻ, nên tuổi trẻ không làm ra thế giới mới cho mình.

Chuyên đề đặc biệt cho học sinh cấp 3 - Đại học có phải là con đường duy nhất cho tương lai?

Nếu anh đủ bản lĩnh phát triển tài năng của anh, thì không phải vào đại học.

Dành cho tuổi trẻ - Hành động sẽ thấy được chân lý

Hãy lắng nghe trái tim và cái đầu vô tư của mình chứ đừng nghe ai cả, kể cả những lời ấy là của Phật, Thánh, hay Thượng Đế trên trời cao.

Chuyên đề đặc biệt cho học sinh cấp 3 - Sức mạnh của ý chí và ước mơ lớn

Đầu óc mình sẽ mở ra nhiều khả năng mà nếu như mình không chuẩn bị, không hành động thì những khả năng đó nó sẽ không bao giờ hiển lộ ra được.

Tuổi trẻ ứng dụng Phương pháp Trí Thấy

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc khó tập trung khi học, dẫn tới hiệu suất thấp là do khi ngồi học mình có quá nhiều suy nghĩ