Thư độc giả: Bộ sách tạo nền móng là một giá trị tinh thần vững chắc hình thành cả một thế hệ tương lai tốt đẹp

Cuốn sách là những nội dung xây dựng nền tảng cấu trúc nhận thức vừa có tính sâu sắc vừa có tính kỷ luật để từ cấu trúc nhận thức này mà các em lớn lên và tư duy mang tính thực tế, thông minh hay thông thái trong việc nhìn chính mình, nhìn xã hội để có cách ứng xử sáng tạo và phù hợp.

Cảm xúc sau buổi nói chuyện với các thầy cô giáo và các cháu học sinh huyện Quỳnh Phụ

"Giá trị đích thực của cuộc sống chính là tình yêu thương và cách cư xử giữa những con người chúng ta. Tôi thấy rõ sức mạnh đang có sẵn trong con người quí vị. Và tôi thấy được sức mạnh của dân tộc, điều mà trước đó tôi chưa thấy.."

Tác giả ABA chia sẻ với nhóm sinh viên sư phạm Lạng Sơn

19:30 tối nay, thứ bảy ngày 03/10/2015 ABA online chia sẻ với nhóm sinh viên sư phạm Lạng Sơn.
Chương trình sẽ được kết nối trên hệ thống skype và truyền trên kênh ustream

Thử thách lớn để mở kho báu trong đầu óc

Không có những thử thách thì kho báu vô tận trong đầu óc không có cơ hội hiển bày.

Thiên Nhiên - Người Thầy Vĩ Đại

Thiên nhiên không nói, không giảng về tình yêu nhưng nếu chúng ta trở về với thiên nhiên thì chúng ta sống trọn vẹn với tình yêu.

Tình Yêu Tiếp Nối Tình Yêu

Cá của chúng tôi thì luôn sẵn sàng hiến dâng mạng mình cho con người Để mong con người sẽ biết yêu nhau và hy sinh cho nhau Phải biết yêu và biết sống với tình yêu tiếp nối tình yêu

Quyền lợi ánh sáng

Ánh sáng chính là quyền lợi lớn nhất là quyền lợi đầu tiên, cũng là quyền lợi cuối cùng và là quyền lợi mãi mãi cho sự tồn tại của con