Chí làm trai

Hãy soi mặt của mình mỗi ngày để xem môi mình, da mặt, ánh mắt, hàm răng, cái lưỡi của mình... xem trong đầu mình đang chứa những điều gì cao sang, thanh bạch, mạnh mẽ, và đang chứa những điều gì tầm thường, nhỏ nhen, ích kỷ. Phải xử lý cái này trước, trước khi tiến tới tài năng và các kỹ năng khác.... 

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 104: Đừng sợ ai hiểu nhầm về mình

Con luôn phải kiểm tra đầu óc mình xem có điều gì mới, điều gì sâu sắc. Xem có nảy ra những câu hỏi gì lớn lao, sâu sắc, khó trả lời. Xem có làm được điều gì tốt đẹp cho thế giới của mọi sự sống.Xem có điều gì tốt đẹp cho môi trường trên hành tinh này. Đừng quan tâm đến người khác hiểu mình như thế nào...

Như dòng sông chỉ chảy một chiều

May quá mình thấy trên hành tinh này cái gì cũng nhỏ bé. Cái mà Aba cảm thấy vui nhất cho đời mình là yêu và làm việc cho tình yêu như dòng sông chỉ chảy một chiều.

Chất lượng ngôn ngữ và chất lượng tầm nhìn

Khi anh nói chuyện anh dùng ngôn ngữ là người ta có thể hiểu tầm nhìn của anh. Tầm nhìn và ngôn ngữ anh sử dụng đi liền nhau. Anh nhìn như thế nào rồi anh sử dụng ngôn ngữ như thế nào nó sẽ tương ứng với tầm nhìn....

Chỉ dùng một "con giáp" duy nhất là sư tử lai đại bàng và ngựa

​Con giáp từ nay trở đi các hg Trí Thấy nên sử dụng, cháu thiếu nhi nào hứng thú thể hiện bằng tranh vẽ thì có thể vẽ một con sư tử có 4 chân của ngựa, bờm và miệng há là của sư tử, cánh và mắt của đại bàng.

Tổ Tiên (Lời cho con)

Nếu xa rời bộ luật Cha để lại. Có thể ánh sáng trắng trong đầu chúng sẽ giảm dần cường độ. Ánh sáng xanh có thể dễ dàng biến mất. Nhường chỗ cho lòng tham lam ích kỉ hẹp hòi. Chúng làm những chuyện không còn hợp với trời và đất. Không còn hợp với lòng người lao động. Phong độ của chúng sẽ không như tổ tiên khởi nghiệp....

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 7) - Điều 48-49: Dạy con trị nước

Trị nước phải nghiêm minh bằng luật . Không vì tình vì thân mà kiêng nể . Như vậy dân nước con mới làm cho nước thịnh cường. 

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 6) - Điều 47: Rũ bỏ "Con Người Xã Hội"

Nhớ lấy điều này: Con không phải là "Con người xã hội". Con thuộc về Bí mật của Tạo hoá. Phải sống bằng nhận thức và tình yêu của cõi bí mật tuyệt đối...

"Quý Phái"

Làm sao mà khi người ta gần mình thì đầu óc kinh nghiệm của người ta sụp đổ. Khi đầu óc kinh nghiệm của người ta sụp đổ thì người ta mỉm cười thôi. Cười lớn hay khóc to đều là do kinh nghiệm chi phối...

Văn hóa của người Thấy Rõ

Luôn là người thấy rõ cần phải có tư tưởng lớn, tư duy lớn và ý chí lớn về việc làm nên một việc gì đó lớn lao trong đời để không hổ thẹn làm người. Coi đây như là một truyền thống văn hoá trong tư duy của người thấy rõ và coi đây cũng là điểm tự hào về đời sống tinh thần của người có văn hoá Thấy Rõ...

Văn Hóa Thấy Rõ

...Có rất nhiều nội dung quý vị cần phải tập hàng ngày, tập nhuần nhuyễn đến mức như là phản xạ, đến mức gần như biến thành bản chất riêng của mình để được gọi là nền văn hoá Thấy Rõ đã hình thành...

Làm sao chúng ta làm bật sức mạnh của trẻ em

Cứ trong thực tiễn mà tìm kiến thức, tạo ra kiến thức, cứ trong thực tiễn mà tạo ra trí tuệ, cứ trong thực tiễn mà tạo ra trí thấy, cứ trong thực tiễn  mà tạo ra tình yêu thì nhất định sẽ là người chủ còn nếu không từ thực tiễn thì nhất định sẽ là kẻ làm tôi làm tớ.