Hỏi/ đáp

Nói \"Dựa vào chính mình\" là dựa vào cái gì?

Đặt giả thuyết anh đi vào cuộc đời trong khi hoàn toàn không có gì. Vậy anh dựa vào cái gì?

Làm sao để chuyên sâu xuất sắc trong một lĩnh vực?

Lực chuyên sâu trong đầu óc, nó sẽ tạo ra cái mình muốn.

Làm sao để đầu óc phát sáng?

Không quan trọng anh học trường nào, bằng gì. Quan trọng anh làm việc gì, có tập trung không thì đầu sẽ phát sáng