Lợi ích

Điều Cần Nhấn Mạnh

Các tin liên quan
Mỗi khi ai đó nhắc tới Duy Tuệ, Aba hay là gì sắp tới. Mọi người sẽ nghĩ ngay đến: Hệ thống tri thức hay nhận thức Trí Thấy F1 và F2 trong đầu óc con người...

Điều Cần Nhấn Mạnh

Mỗi khi ai đó nhắc tới Duy Tuệ, Aba hay là gì sắp tới

Mọi người sẽ nghĩ ngay đến: Hệ thống tri thức hay nhận thức Trí Thấy F1 và F2 trong đầu óc con người

Hệ thống này phụng sự điều gì? Và có lợi gì cho sự tồn tại của con người và hành tinh này?

Phụng sự cho tình yêu của con người với chính mình, với đồng loại, với nơi mình sinh ra và lớn lên, với môi trường mình sống và với mọi thứ chung quanh ta trên hành tinh này và mọi thứ hữu hình lẫn vô hình nằm ngoài hành tinh này mà con người có khả năng nhận thức được hay chưa.

Hệ thống tri thức trí thấy này đem lại niềm tin, sức mạnh, yên bình, thành đạt và hạnh phúc cho mỗi cá nhân. Nó đem lại giá trị cho một dân tộc, một quốc gia.

Nó cũng làm cho một quốc gia,một dân tộc thật sự có giá trị. Nó đem lại hoà bình và an toàn cho hành tinh này.

Hệ thống này giúp cho mọi cá nhân đều có giá trị và mọi cá nhân đều có thể lựa chọn mô hình sống cho riêng mình một cách thoả đáng nhất.

Hệ thống này giúp cho con người dựa vào nó mà xây dựng các học thuyết, triết lý và ý tưởng phù hợp cho từng giai đoạn văn minh của con người.

Aba

Ngày 27/7/16

 

Nhận xét