Thiên Nhiên - Người Thầy Vĩ Đại

Thiên nhiên không nói, không giảng về tình yêu nhưng nếu chúng ta trở về với thiên nhiên thì chúng ta sống trọn vẹn với tình yêu.

Tình Yêu Tiếp Nối Tình Yêu

Cá của chúng tôi thì luôn sẵn sàng hiến dâng mạng mình cho con người Để mong con người sẽ biết yêu nhau và hy sinh cho nhau Phải biết yêu và biết sống với tình yêu tiếp nối tình yêu

Quyền lợi ánh sáng

Ánh sáng chính là quyền lợi lớn nhất là quyền lợi đầu tiên, cũng là quyền lợi cuối cùng và là quyền lợi mãi mãi cho sự tồn tại của con

Nghe bài giảng như thế nào cho có lợi ích?

Khi nghe có tác dụng làm cho đầu óc được khai thông, không còn bế tắc bởi các kinh nghiệm sống chồng chất lâu đời.

Cách nghe, đọc và thực hành các bài giảng

Người thực hành nghe pháp âm và áp dụng sẽ khám phá và tiếp cận được lực nhiệm màu thầm lặng của Linh Hồn Tạo Hóa. Từ đây sẽ có sức mạnh tổng hợp đặc biệt.

Bài tập căn bản cho đầu óc

Ít nhất có một ngày trong tuần không nghĩ đến tiền, không nhắc đến chữ tiền, không nói chữ tiền với chính mình và mọi người chung quanh.

Bài tập quan sát tính kỳ diệu của đầu óc

Chúng ta tập tha thứ với mục đích để cho đầu óc của chúng ta được ở trong trạng thái dễ chịu nhất.

Bài tập nghe âm thanh của không âm thanh

Chính trong cái cõi yên lặng đó nó giúp cho quý vị vẽ được những bức tranh không có liên quan gì đến quá khứ của mình. Một bức tranh mới cho bước đường tương lai của mình.