Cảm hứng trên đỉnh Ngọc Nữ

Ngược lại, tin dựa vào "tài học " từ kiến thức của xứ người thì không bao giờ là mạnh mẽ được, không bao giờ có cái riêng cho dân tộc mình, cho dòng họ mình, không có nền văn hóa riêng mạnh được. Thậm chí ngàn năm vẫn chưa làm được cây kim cây bút cho ra hồn...

Cảm hứng trên đỉnh Ngọc Nữ

Một cá nhân, một dân tộc nên tin dựa vào lao động cần mẫn mỗi ngày, mỗi năm, nhiều năm, tin dựa vào sáng tạo, sáng chế, phát minh, gìn giữ các giá trị riêng cho các thế hệ ngàn năm thì dân tộc ấy, con người ấy mạnh mẽ. Cá nhân và dân tộc như vậy có nền văn hóa riêng, có lịch sử oai hùng riêng trên mọi phương diện. 

Ngược lại, tin dựa vào "tài học " từ kiến thức của xứ người thì không bao giờ là mạnh mẽ được, không bao giờ có cái riêng cho dân tộc mình, cho dòng họ mình, không có nền văn hóa riêng mạnh được. Thậm chí ngàn năm vẫn chưa làm được cây kim cây bút cho ra hồn. Nhưng bằng cấp thì quá nhiều và chức vụ quyền uy thì quá lớn quá mạnh. Mạnh chức quyền mạnh bằng cấp mà không manh khám phá và phát minh ra các sản phẩm chất lượng. 

Có dân tộc nào, có cá nhân nào cứ ngàn năm không phát minh từ lao động cần cù khổ nhọc mà cứ tin vào và mãi cứ lấy chuyện học của xứ lớn làm sự nghiệp không. Có dân tộc nào ngàn năm vẫn cắp ô dù bút mực tìm xứ người mà học để tạo sự nghiệp không. Nếu có, họ có học cái tinh thần để họ về phát huy bản chất sáng tạo có sẵn không hay họ học cái kiến thức cũ rích. Nếu có họ sẽ mãi không lớn nổi. 

Trí thấy và nhận thức bản chất vốn độc lập với quan niệm và văn hóa. Biết bản chất này để luôn là người chủ và làm chủ. 

Aba mong các bạn hãy dành nhiều thời gian cho việc sinh và dưỡng những thế hệ tương lai. Đó là khả năng có thể. Chỉ nên ưu tư và hành động cụ thể cho việc này. 

Aba
Wuyishan, 13/7/17

Nhận xét