Tập bộc lộ bản chất của tạo hóa trong đầu chúng ta

Người ta thấy anh có nhiều ý tưởng nhưng trình độ anh phát triển ý tưởng thế nào đó mà người ta không thấy được anh. Đó là cách để quý vị bộc lộ bản chất của tạo hoá thông qua vô số ý tưởng sáng tạo..

Tập bộc lộ bản ngã của tạo hoá trong con người chúng ta, chứ không phải bản ngã con người.

Cái này vô cùng quyết định cuộc sống chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc và nó là nền tảng cho chúng ta mạnh hay yếu. Tập đầu óc chúng ta sao cho bản chất của thiên nhiên hiện ra.

Bản chất tạo hoá là phi ý tưởng. Nhưng sống thì phải có ý tưởng mới thú vị. Nên chúng ta sáng tạo ý tưởng thế nào để cuối cùng không ai thấy được anh. Người ta thấy anh có nhiều ý tưởng nhưng trình độ anh phát triển ý tưởng thế nào đó mà người ta không thấy được anh. Đó là cách để quý vị bộc lộ bản chất của tạo hoá thông qua vô số ý tưởng sáng tạo.

Dĩ nhiên trong cuộc sống anh phải trở lại bài tứ trí Aba giảng cách đây khá lâu. Trở lại bài tứ trí mới biến hoá được. Sử dụng tứ trí phát triển nhiều ý tưởng làm mình trở thành một thực thể của tạo hoá. Dù chúng ta sử dụng ý tưởng và trí nhưng vẫn có khả năng bộc lộ bản chất của tạo hoá.

Aba
Guilin, 3/11/2017

 

Nhận xét