Nhật ký ABA

Nhật ký ABA

Mở ra sự thấy bên trong sâu thẳm

Aba đã phát hiện ra cái máy tự động bên trong. Cỗ máy này vận động hoàn toàn không bị các cảm giác, cảm xúc hay cảm nghĩ chi phối, tạm gọi là máy gốc. Từ cỗ máy này chuyển qua cỗ máy công cụ là đầu óc kinh nghiệm để bộc lộ ra ngoài dù có bị tam cảm kia ảnh hưởng đôi chút nó vẫn giữ được tính tự động như cái máy.

… Aba nói từ thế giới bên trong. Bên trong xảy ra cái gì thì Aba nói chứ không suy nghĩ cố gắng gì hết. Aba nhìn cái gì bên ngoài thì tự nhiên hình ảnh bên ngoài được chụp và đưa vào bên trong. Bên trong có nhiều góc nhìn trên cái ảnh đó, nó mổ xẻ hết cái ảnh, phân tích nhiều khía cạnh khác nhau. Nó xử lý và tuyên bố phía này (của cái ảnh) thì thế này, phía kia thế kia, giống như tả chân. Từ tả chân chuyển cho cái đầu kinh nghiệm khai thác sử dụng tuỳ mục đích. Ví dụ lấy thông tin tả chân đó nói đau khổ quá hay hạnh phúc quá là do cái đầu kinh nghiệm sử dụng có mục đích.

Thằng kinh nghiệm làm rất tinh vi, nó bảo đời đẹp quá, tối về nó lại bảo ồ, trưa nay tôi nói đời đẹp quá, tất cả mọi người nghe theo. Thằng ra lệnh hỏi: Nhưng mày thấy sao? Kinh nghiệm bảo: Thưa bệ hạ con là kinh nghiệm, bảo làm sao con làm vậy chứ có thấy sao đâu, bảo con giết thì con giết, bảo con tha thì con tha chứ con đâu có quyền gì.

Nói cách khác, có thể hình dung trí thấy là ông chủ, ông chủ này đem kính chiếu lên hình ảnh bên ngoài để lọc thông tin, lọc hết, thấy sao lọc vậy. Xong chuyển qua thằng kinh nghiệm xử lý thì nó đưa vô tính chủ quan của nó. Nó hỏi:
- Giờ sử dụng thế nào?
- Ngươi hãy nói cái này đẹp, nói đẹp cho ta, cái này nói chưa được, ngươi nói cái này chưa hay, cái này còn hạn chế, nói vậy cho ta vì mục đích như thế này….
- Thưa bệ hạ mục đích gì?
- Ta nói cho ngươi nghe, đối tượng này đang sống trong một thế giới rất phức tạp mà đối tượng không thể thấy hết được. Nó không hiểu nó yếu điểm gì, mạnh điểm gì. Nhà ngươi phải chỉ cho nó: Đối tượng ơi, phải sử dụng cái này thì mới sống được trong thế giới này, phải hạn chế cái này, phát triển cái này thì đối tượng mới thuyết phục được con người trong thế giới này, mới tồn tại và sống hiệu quả, có ích được.

Đầu óc kinh nghiệm đóng vai chính phủ trung gian. Tức là ông hoàng đế trí thấy chụp ảnh bên ngoài đưa vào bên trong phân tích, liệt kê và ra lệnh cho cơ quan chính phủ (cơ quan kinh nghiệm của đầu óc) dùng thông tin đó theo mục đích của hoàng đế làm sao cho đối tượng được chụp hình phát huy tốt nhất hiệu quả. Bộ máy kinh nghiệm phải giúp việc này vì giữa ông chủ trí thấy và đối tượng được chụp hình không giao tiếp được, phải qua chính phủ kinh nghiệm trung gian. Chính phủ trung gian thì thấy cả hai.

Aba
Vũ Hán, sáng 12/4/2018


………....
Nói thêm: Như sáng nay Aba nói, cái đầu Aba tự thấy chứ không phải từ sự ảnh hưởng nào từ bên ngoài hay bên trong. Từ tự thấy chuyển thành lời nói hay hành động phải qua cơ quan tạm gọi là cơ quan công cụ kinh nghiệm.

Những lời nói và hành động dù đôi khi bị chi phối chút ít bởi các cảm xúc, nó vẫn mang tính chất tự động như cái máy. Aba đã phát hiện ra cái máy tự động bên trong. Cỗ máy này vận động hoàn toàn không bị các cảm giác, cảm xúc hay cảm nghĩ chi phối, tạm gọi là máy gốc. Từ cỗ máy này chuyển qua cỗ máy công cụ là đầu óc kinh nghiệm để bộc lộ ra ngoài dù có bị tam cảm kia ảnh hưởng đôi chút nó vẫn giữ được tính tự động như cái máy.

Như vậy nếu có người hay cảnh đứng trước Aba thì cái đầu và hành vi của Aba sẽ tự động thích hợp, không bị các cảm giác, cảm xúc hay cảm nghĩ của Aba chi phối, kể cả tam cảm của những đối tượng xung quanh.

Aba
Vũ Hán, chiều 12/4/2018

Nhận xét