Nhật ký ABA

Nhật ký ABA

Phong cách tôi yêu

Tôi yêu, tôi quý tình yêu của mình lắm chứ. Nhưng nếu tôi không còn giữ được tự do. Thì mọi tình yêu sẽ cất cánh bay đi!Tôi không thể sống thiếu tình yêu.Tôi không thể sống thiếu tự do.Tôi muốn sống mãi với tình yêu. Tôi muốn sống mãi với tự do...

Dĩ nhiên tôi cũng giống mọi người
Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh em ruột rà
Nhưng có thể khác
Tôi không để tình yêu ấy trói đôi chân mình

Tôi yêu các mỹ nữ
Nhưng không để tình ấy như chim đại bàng có chủ

Tôi yêu đồng bào của tôi
Yêu đất nước tôi
Nhưng không để tình yêu ấy giới hạn tầm nhìn

Tôi yêu con đường mình đã chọn
Nhưng cũng không để tình yêu ấy làm mình mất tự do

Tôi yêu, tôi quý tình yêu của mình lắm chứ
Nhưng nếu tôi không còn giữ được tự do
Thì mọi tình yêu sẽ cất cánh bay đi!

Không! Tôi không thể sống thiếu tình yêu
Tôi không thể sống thiếu tự do
Tôi muốn sống mãi với tình yêu
Tôi muốn sống mãi với tự do

Tôi là tình yêu, tôi là tự do
I’m love, I’m freedom
我的爱,我的自由

Aba
31/3/2018, cảm hứng từ Hoàng Hạc Lâu ngắm nhìn mây bay in bóng trên Trường Giang.

(Tự do và tình yêu, tôi thường thầm nghĩ hai điều này mỗi khi có dịp nhìn bóng mình in trên nước hay trên cát mỗi khi hoàng hôn về.)

 

Nhận xét