Món quà vĩ đại dành cho sự rung lên của con tim

Trái với hệ tri thức mang tính vật chất, hệ tri thức Trí Thấy KHÔNG PHẢI HỌC CẢ ĐỜI MÀ KHÁM PHÁ VÀ PHÁT MINH CẢ ĐỜI về những huyền bí trong đầu óc con người và huyền bí của thiên nhiên để tận hưởng hạnh phúc.

Thương mà không thấy xa sẽ hoạ

Khi con chưa giải được, đừng nản lòng chấp nhận đầu hàng. Chỉ là con chưa nhìn thấy điểm nhỏ và gần. Chưa nhìn thấy điểm lớn và xa. Để rèn luyện thấy nước cờ giải bí. Con cần thư giãn và suy tư trong thư giãn. Con sẽ thấy ra con đường.

Tập bỏ ý tưởng, chỉ để lại tình thương!

Có nhiều khoảng cách với mọi người là do có ý tưởng và tin vào ý tưởng của mình.

Tình yêu sâu thẳm

Người nào đang yêu mà thấy không hài lòng là tại vì cái đầu làm mình không hài lòng chứ không phải con tim.

Cảm Xúc Vô Tận

Tác giả ABA (Duy Tuệ), Poland - 01.09.2012

Luận về tình người

Tình cảm nông cạn xuất phát từ nhận thức nông cạn. Vì không xuất phát từ sự sâu thẳm nên nó không chấp nhận sự chịu đựng và sự hi sinh. Chỉ trừ trường hợp chúng ta sống trong nhận thức thật là sâu thì mới diễn ra một thứ tình sâu, và với thứ tình sâu ấy thì chuyện chúng ta tự nguyện, chấp nhận hi sinh là bình thường.

Khơi mạch suối nguồn yêu thương

Khi phát triển được tình thương thì chúng ta sẽ thưởng thức được tất cả mọi cảnh đời ngang trái đang diễn ra chung quanh chúng ta.