Chiếc máy ảnh linh thiêng cho đầu óc

...Hai con mắt là hai cái ống kính, hai lỗ mũi là hai ống kính, hai lỗ tai là hai ống kính, cái lưỡi là một ống kính và cảm xúc da thịt của chúng ta cũng là một loại ống kính, thì những ống kính đó tiếp nhận hình ảnh ở bên ngoài để đưa vào trung tâm thấy và hình thành bức tranh hay cái hình của vật ở bên ngoài...

Món quà vĩ đại dành cho sự rung lên của con tim

Trái với hệ tri thức mang tính vật chất, hệ tri thức Trí Thấy KHÔNG PHẢI HỌC CẢ ĐỜI MÀ KHÁM PHÁ VÀ PHÁT MINH CẢ ĐỜI về những huyền bí trong đầu óc con người và huyền bí của thiên nhiên để tận hưởng hạnh phúc.

Cái đầu không có không gian là cái đầu vứt đi

"Say mê tín ngưỡng thì không nên đưa lên làm lãnh đạo vì cái đầu của họ vứt đi rồi. Cái đầu đó đã tự nó huỷ diệt phần cơ bản để vận động, bản thân họ không thấy được cái đó, cho nên họ chấp chặt vào cái họ tin trong đầu.." - Aba

Nói chuyện về Học thuyết Trí Thấy và Trí Chủ

Khi từ trí thấy mà anh thấy rõ tri thức, thấy rõ bản năng gốc của anh thì anh mới đủ sức đứng lên và tự mua sắm tri thức cần thiết cho chính anh, tự sản xuất tri thức cho chính anh. Khi nào bản năng làm chủ phục hồi thì anh không còn mất tự tin về anh nữa.

Trí Thấy Tự Do

Tác giả ABA (Duy Tuệ)  - Hoa Kỳ 17/ 2/2011 - Thời lượng 2:44.41