Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 11) - Điều 51: Học thấy, học yêu thương nhiều hơn học kiến thức ở trường

Con cần học thấy để tự mình biết cách hành xử khi gặp việc. Con lại rất cần học yêu thương để giữ sự hoà hợp. Học nhiều quá kiến thức chữ nghĩa từ chương sẽ làm cho con luôn có khuynh hướng phá hoại sự hợp nhất hay sự hoà hợp.

Sách luật cho con
 

Điều 50: Học thấy, học yêu thương nhiều hơn học kiến thức ở trường

Làm người không phải để giàu nhất, quyền nhất, thông minh nhất hay giỏi nhất theo nghĩa đề cao vật chất. Thực chất của làm người là giữ sự hoà hợp, sự hợp nhất như bản chất của thiên nhiên. Do vậy con cần học thấy để tự mình biết cách hành xử khi gặp việc. Con lại rất cần học yêu thương để giữ sự hoà hợp.
Học nhiều quá kiến thức chữ nghĩa từ chương sẽ làm cho con luôn có khuynh hướng phá hoại sự hợp nhất hay sự hoà hợp.

Cha

14/01/2017

 

Nhận xét