Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 5)

Con sinh ra không phải để làm cho môi trường sạch sẽ. Nhưng con sinh ra trong căn nhà dơ bẩn. Con phải làm cho nó sạch mới sống được...
 

Điều 43: Làm sạch môi trường sống

Con sinh ra không phải để làm cho môi trường sạch sẽ
Nhưng con sinh ra trong căn nhà dơ bẩn
Con phải làm cho nó sạch mới sống được
Đó không phải là đạo đức hay trách nhiệm hay bổn phận
Mà đó là việc phải làm để tồn tại
Nên không cần phải đề cao lý tưởng hay sự yêu thích làm động cơ
Cũng vậy,
Con sinh ra trong một thế giới mà đầu óc con người dơ bẩn
Con phải làm cho sạch trong khả năng có thể
Nếu con không nhìn thấy điều này
Con mãi chạy theo mục tiêu tiền bạc hay danh vọng
Con cũng không sống được với môi trường độc hại này
Đây là việc phải làm
Không phải đạo đức hay lý tưởng cao xa

Trước nhất
Con gìn giữ cho đầu sạch sẽ
Cho ý nghĩ vì tình yêu
Cho đôi mắt trong lành
Cho cái miệng thơm tho
Cho quần áo đàng hoàng tươm tất
Cùng lúc với dọn dẹp chung quanh

Trong mười hai năm đầu đời
Mẹ con sẽ giúp cho con chuyện trọng đại này.

Cha

2/1/17

Điều 44: Ai là người đáng tin

(Bản nháp)


Đó là những người có trí chủ. Là những người có sự thấy và cách tư duy của người chủ, người tự mình lớn lên theo cách riêng, người tin dựa vào cái thấy tự có và tình yêu tự có của mình, chứ không tin vào sở học và thành tựu từ các trường nổi tiếng. Những người ấy sống bằng đồng tiền của trí chủ chứ không phải sống nhờ vào cái miệng lanh lợi với sở học trường nổi tiếng hay bằng thành tích kinh nghiệm của mình. Cụ thể trong xã hội bao gồm những tầng lớp người như: lao động chân tay như nông dân, công nhân, kĩ sư, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kiến trúc, nghệ thuật, những doanh nhân không dựa vào thế lực của hệ thống quyền lực cai trị và không dựa vào đầu óc tiêu cực, họ chỉ dựa vào lòng mong muốn đem đến những sản phẩm giá trị cho con người.


Những ai là không đáng tin? Những người lười biếng, những người quyết tâm tìm kiếm kiến thức và bằng cấp từ các trường nổi tiếng để có miếng ăn và danh vọng, những người chỉ dựa vào cái miệng mình rồi bám vào những nhà đầu tư, những doanh nhân để nhận tiền và phục vụ cho họ trong lĩnh vực làm ăn có liên quan đến hệ thống quyền lực cai trị. Những người dùng cái miệng tuyên truyền những chuyện huyễn hoặc không thực tế, xa rời đời sống lao động. Những người sống bằng cái miệng biết kích động người lao động, kích động người trẻ đi theo họ để cuối cùng chỉ có họ là người được hưởng lợi nhờ sự ủng hộ của những người bị kích động.


Tóm lại, những người xa rời lao động, xa rời tánh sáng tự có của mình để tự mình trở thành người chủ là những người không đáng tin cậy. Những người chỉ có sở học để lấy thành tích trong học tập và dựa dẫm vào hệ thống quyền lực mà sống là những người không thể tin cậy. Ngược lai, chỉ tin cậy vào những người đề cao trí chủ tự có của mình và dùng nó để lao động cho mình và cho xã hội là đáng tin cậy.

Cha

3/1/17

 

Nhận xét