Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 6) - Điều 47: Rũ bỏ "Con Người Xã Hội"

Nhớ lấy điều này: Con không phải là "Con người xã hội". Con thuộc về Bí mật của Tạo hoá. Phải sống bằng nhận thức và tình yêu của cõi bí mật tuyệt đối...

Điều 47: Rũ bỏ "Con Người Xã Hội"
Sáng nay, cha đang tắm để rũ bỏ "Con người xã hội"
Sau khi dùng đến lớp mỹ phẩm thứ tư
Cha bắt đầu kỳ cọ da chạm da để lột lớp da chết đêm qua xuất hiện
Cha thấy cần dạy con điều này:
Con không phải là "Con người xã hội"
Khi hết thời tuổi thơ
Cái thời mà mẹ ươm con trong nhận thức của Cha
Con sẽ bắt đầu tiếp xúc với xã hội loài người nhiều hơn 
Và rồi con sẽ tiếp xúc với xã hội loài người toàn diện
Bấy giờ,
Nếu đánh mất ý thức về thế giới nhận thức của Cha
Tất nhiên con sẽ là "Con người xã hội"
Vì không còn gì để bảo vệ con nữa
Bấy giờ mọi sáng tạo của con, sáng tạo của "Con người xã hội",
Cuối cùng cũng chỉ là huỷ diệt lẫn nhau
Nhưng nếu và chỉ nếu 
Con luôn giữ ý thức về thế giới nhận thức của Cha trong đầu của con
Thì con không phải là "Con người xã hội"
Mọi phát minh của con được hiểu là mật trí trong thế giới nhận thức của Cha
Mọi sáng tạo và phát minh của con trên hành tinh này
Đó chính là thuộc nhận thức và tình yêu vô bờ bến của Tạo hoá
Nhớ lấy điều này:
Con không phải là "Con người xã hội"
Con thuộc về Bí mật của Tạo hoá
Phải sống bằng nhận thức và tình yêu của cõi bí mật tuyệt đối.
Cha
3/1/2017

Nhận xét