Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 7) - Điều 48-49: Dạy con trị nước

Trị nước phải nghiêm minh bằng luật . Không vì tình vì thân mà kiêng nể . Như vậy dân nước con mới làm cho nước thịnh cường. 

Dạy con trị nước

Điều 48: Trị nước

Những thế lực cần loại bỏ ngay
Khi con nắm quyền lãnh đạo
Cần loại bỏ ngay những thế lực sau đây:
Đó là thế lực của những thư ký, những lái xe, những trợ lý, những cố vấn, những tu sĩ, những người hành nghề coi tướng, coi tử vi, những người hành nghề phong thuỷ, những người khoa bảng xa rời lao động...
Con cũng loại bỏ luôn những người ở vị trí lãnh đạo dưới quyền dính dáng vào những thế lực này. 
Trị nước phải nghiêm minh bằng luật 
Không vì tình vì thân mà kiêng nể 
Như vậy dân nước con mới làm cho nước thịnh cường. 
Cha
3/1/2017

Dạy con trị nước

Điều 49: Bố trí nhân sự 
Những cấp phó có sứ mệnh giúp các cấp trưởng
Chỉ nên cứ bố trí họ làm phó chỗ này chỗ kia
Không bố trí họ từ phó lên trưởng
Khi bố trí trưởng thì lấy trưởng chỗ này làm trưởng chỗ kia
Chứ không đem phó lên làm trưởng được
Con cứ tư duy cẩn trọng điều này.
Cha

3/1/17

Nhận xét