Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 8) - Điều 50: Triết lý sống an toàn

Cha dạy cho con phép thuật hoàn hảo của tạo hoá. Hãy tỉnh táo tạo cho mình ít nhất một sự khiếm khuyết theo cách nghĩ của con người. Khiếm khuyết ấy chính là siêu ảnh hoàn hảo của tạo hoá...

Sách Luật Cho Con
Triết lý sống an toàn

Điều 50: Tạo ra khiếm khuyết theo loài người để là hoàn hảo của tạo hoá

Thế nào là hoàn hảo theo con người? 
Thật ra không có cái gọi là hoàn hảo của loài người
Nhưng lại có cái hoàn hảo của tạo hoá
Người ở đây luôn đề cao và theo đuổi "hoàn hảo" theo cách họ nghĩ
Họ coi "hoàn hảo" theo cách đó là cái có thật và cần đạt đến
Từ sai lầm này của loài người
Cha dạy cho con phép thuật hoàn hảo của tạo hoá
Hãy tỉnh táo tạo cho mình ít nhất một sự khiếm khuyết theo cách nghĩ của con người
Khiếm khuyết ấy chính là siêu ảnh hoàn hảo của tạo hoá

Tóm lại
Tỉnh táo tạo điều khiếm khuyết theo kiểu con người suy nghĩ và cho rằng
Con sẽ là hoàn hảo của tạo hoá và tồn tại trong không hoàn hảo của loài người.

Cha

Ngày 3/1/17

 

Nhận xét