Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ Luật Ứng Dụng Cho Con (Bản nháp - Tiếp theo 9) - Điều 52: Là hoa luôn tươi, là lửa không bao giờ tắt

Các tin liên quan
Mỗi ngày con luôn tập dùng hai nhận thức trong lúc thức. Nhận thức gốc hay siêu nghiệm tạo ra nhận thức nghiệm đẻ dùng hàng ngày. Nhận thức nghiệm thường dẫn đến căng thẳng bất an. Nhận thức nghiệm tự nó luôn căng thẳng nên con giống như hoa không tươi.

Điều 52: Là hoa luôn tươi, là lửa không bao giờ tắt

Mỗi ngày con luôn tập dùng hai nhận thức trong lúc thức. Nhận thức gốc hay siêu nghiệm tạo ra nhận thức nghiệm đẻ dùng hàng ngày. Nhận thức nghiệm thường dẫn đến căng thẳng bất an. Nhận thức nghiệm tự nó luôn căng thẳng nên con giống như hoa không tươi. Vì căng thẳng và bế tắc nên con giống như ngọn lửa lúc sáng lúc tắt. Con tập trở về nhận thức siêu nghiệm. Như vậy con sẽ luôn tươi như hoa tươi và như ngọn lửa không bao giờ tắt trong cuộc sống. Khi về đêm, lúc chuẩn bị vào giấc ngủ con tập vào nhận thức siêu nghiệm để khi thức con tập vào ra dễ dàng.

Cha

7/1/17

 

Nhận xét