Tác giả - Tác phẩm

Toàn bộ nội dung về tác giả ABA, trích dẫn và giới thiệu các tác phẩm Trí Thấy

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 79: Trong trường hợp con buộc phải trả lời ai đó con là người như thế nào

Trong trường hợp đó con phải nói thế này: May mắn quá, tới giờ này tôi chưa làm điều gì hại con người, hại dân tộc, hại tổ quốc hay hại nhân loại.

LUẬT CHO CON
Điều 79
Trong trường hợp con buộc phải trả lời ai đó con là người như thế nào thì con không được nói con là người tốt, con là người có hiểu biết, con là người có trí tuệ. Cấm con nói như vậy. Nói như vậy thì con là ngược lại. Tức con là người giả dối, không có tư cách, không hiểu về từ ngữ mình dùng sao cho minh mẫn. Trong trường hợp đó con phải nói thế này: May mắn quá, tới giờ này tôi chưa làm điều gì hại con người, hại dân tộc, hại tổ quốc hay hại nhân loại.

Aba
11.4.17

Nhận xét