Tác phẩm mới

Tác phẩm mới

Ý tưởng dự án Những phố núi ngàn năm của Việt Nam

Mỗi một vùng núi non là một mô hình kiến trúc riêng đi liền với loại sản phẩm đặc trưng của vùng núi non ấy mà người dân ở khu vực ấy sống và phát triển văn hóa, tình yêu, nghệ thuật và tạo ra truyền thống ngàn năm cho vùng ấy.

Aba rất thích nói về những mô hình phố núi khác nhau cho Việt Nam.

Mỗi một vùng núi non là một mô hình kiến trúc riêng đi liền với loại sản phẩm đặc trưng của vùng núi non ấy mà người dân ở khu vực ấy sống và phát triển văn hóa, tình yêu, nghệ thuật và tạo ra truyền thống ngàn năm cho vùng ấy.

Tạm đặt cho ý tưởng dự án này là NHỮNG PHỐ NÚI NGÀN NĂM CỦA VIỆT NAM.

Các Hiền Giả nào có năng khiếu vẽ tổng quan thì nên phác thảo cho Aba xem với.

Aba

11/7/2017

Nhận xét