Lời cho con: Ngắm thiên nhiên

Ngắm nhìn thiên nhiên. Để thế giới yêu vô tận sâu thẳm trong con bừng sáng lên như ánh rạng đông. Con như mới sinh ra trên đời! . Mới sinh ra trên đời mà đã có tâm thức tư duy hiện hữu! 

Kìm nén tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành vi có tính cách thỏa mãn ý muốn của mình

Vì bản chất của nó là ảo ảnh. Không thể nói có và không thể nói không. Vì thế con không thể xác định con yêu ai. Và cũng không thể xác định ai yêu con...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 103: Con chỉ dùng kiến thức và ngôn ngữ hữu cảm, vô ngôn vô thức vô luận để tiếp xúc với mọi sự sống..

Con chỉ dùng kiến thức và ngôn ngữ hữu cảm, vô ngôn vô thức vô luận để tiếp xúc với mọi sự sống hữu hình vô hình, hữu tình vô tình của các loài và loài người...

Hãy tạo cuộc sống tốt đẹp cho dân mình trước và hơn hết

Đừng tìm những lỗi lầm dân nghèo nước mình để phạt trong khi tìm cách thỏa mãn đòi hỏi người ngoài! Con tôi không được có thái độ hách dịch coi thường với dân trong khi lại khúm núm cúi đầu lắng nghe học hỏi người bên ngoài.

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 97-101: Nguyên tắc suy nghĩ, ứng xử, ra quyết định, nguyên tắc tình yêu và Nguyên tắc chung

..Gìn giữ độc lập tự do, bám vào giá trị sẵn có nơi mình, nơi quê hương mình và loài người mà phát triển các giá trị mới. Không vay mượn, không mang ơn mà còn phải chia sẻ cho thiên hạ..

Bộ luật ứng dụng cho con - (Triển khai điều 95: Các nguyên tắc thiên nhiên cần học tập) - Bao dung như mặt đất

Có chuyện gì làm cho đầu óc con căng thẳng . Có thể do con, cũng có thể do người . Cũng có thể do sự bất thường trong trời đất. Mỗi khi như vậy, con hãy nhìn xuống dưới chân mình. Để học tính bao dung của đất...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 96: Ba điều con cần tưởng nhớ và kính trọng yêu thương vô điều kiện trong đời

Trong cả cuộc đời ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ý nghĩ, tâm lý và cảm xúc gì trong đầu con cũng phải giữ cho được lòng kính trọng và biết ơn vô điều kiện. Vì ba điều ấy đã quyết định con có mặt trên đời này và sống có ích...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 89-94

Lấy hành động làm chân lý. Không sợ mọi bình luận hay phê phán bởi hành động mới chính là chân lý tạo ra toàn bộ cuộc đời mình, và cũng bởi trong hành động mới nhìn thấy được những điều kỳ diệu của cuộc sống khó diễn tả bằng lời...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 95: Các nguyên tắc thiên nhiên cần học tập

Chỉ khi sống phù hợp với các nguyên tắc tự nhiên con mới sử dụng được hết những sức mạnh mà tạo hoá đã cho con khi con làm một con người.

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 88: Những nguyên tắc cho con ứng dụng sau tuổi 12 (bản nháp)

Con người thường hay căng thẳng. Nếu đầu con tự do như thiên nhiên. Hơn ngọn gió mát mùa hè. Con vui và làm cho đời vui...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 85-86: Ý thức ngàn năm và tôn trọng bản chất trời sinh

Một trong những bản chất trời sinh cho con. Là một anh hùng, là một lãnh tụ. Bất kể con là gái hay trai. Mẹ tôn trọng và giúp con gìn giữ bản chất này suốt trong thời con còn thơ ấu .Con hãy lấy bản chất này làm nền tảng...

Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 84 Đại bàng bay cao và xa không mỏi cánh

Cha tin con sẽ đi, đi mãi không ngừng trên mặt đất này. Vì con biết nương vào tất cả tình yêu. Vì con biết nương cảm xúc điều mới lạ. Con sẽ đi không mỏi chân như đại bàng bay chưa bao giờ mỏi cánh.