Tin tức

Bản năng tự tin vô tận

Lực tự tin vô tận giống nguồn nước vô tận, anh là người dẫn nước, anh cho nguồn nước biết về sự vô tận của chính nó và cho nó biết nó đang chảy vào nơi này nơi kia không hết. Nhiều nước lắm nhưng nhưng chiết xuất một số nguồn nước đưa vào lối nọ lối kia để làm lợi ích cho hành tinh này.

Bản năng tự tin vô tận

"Phát triển khả năng thấy của mình để khám phá bí mật của tự nhiên, bí mật tạo hoá. Lý do nào tạo hoá gán cho con người bản năng tự tin vô tận và làm cách nào con người phát triển khả năng ấy, phát triển hướng vào đâu, vào giải quyết vấn đề loài người và môi trường hay hướng vào đâu?

Lực tự tin vô tận giống nguồn nước vô tận, anh là người dẫn nước, anh cho nguồn nước biết về sự vô tận của chính nó và cho nó biết nó đang chảy vào nơi này nơi kia không hết. Nhiều nước lắm nhưng nhưng chiết xuất một số nguồn nước đưa vào lối nọ lối kia để làm lợi ích cho hành tinh này. Đây là vấn đề khó!

Quý vị trong nhóm talkshow thảo luận cái này. Có thể quý vị sẽ khó khăn chứ không đơn giản để thảo luận vì đây nó thuộc về sự thấy sâu thẳm chứ không thuộc kiến thức loài người. Tuy nhiên, chúng ta cần tìm hiểu xem kiến thức loài người đã hiểu đã bàn đến hay chưa đụng đến vấn đề này. Xem loài người đã đặt vấn đề này chưa, nếu đặt rồi thì họ xử lý ra sao. Quý vị cố gắng lục hết trên mạng. Trên cơ sở quý vị thảo luận, Aba sẽ xem lại và bổ sung cho quý vị. Vì đây là chuyện quá lớn lao cho trẻ thơ và nhân loại. Đây là chuyện khẩn cấp của quốc gia dân tộc, chuyện tồn vong vinh nhục của một dân tộc nằm ở chỗ này. Một dân tộc vinh hay nhục là nằm ở chỗ này."


(Trích trong clip Bí ẩn của tạo hoá khi ban tặng bản năng tự tin vô tận cho con người - Chương trình Live Stream trên Nhật ký Aba, 21:00 ngày 11/4/2017)

 

 

Nhận xét