Tin tức

Giải mã bí ẩn của chuyện tình và sinh con trên hành tinh Siêu Lực

Nếu hành tinh Siêu Lực là một thiên đàng thì thiên đàng này có đặc điểm gì? Nguồn gốc dẫn tới 2 người yêu nhau trên hành tinh Siêu Lực là gì? Có phải do 2 chủ thể tự chủ động?...

Đề nghị talkshow Trí Thấy giải mã bí ẩn của chuyện tình và sinh con trên hành tinh Siêu Lực.

Nếu hành tinh Siêu Lực là một thiên đàng thì thiên đàng này có đặc điểm gì?
Nguồn gốc dẫn tới 2 người yêu nhau trên hành tinh 
Siêu Lực là gì? Có phải do 2 chủ thể tự chủ động?
Tại sao 2 người lại trở thành một và trong cái một đó lại không có dấu vết của 2 người trước đó?
Tại sao không thấy việc làm ra con mà lại thấy trong hồ 2 người nổi lên cùng con?
Tại sao cảnh và nhạc lúc yêu khác, lúc sinh con khác?
Tại sao sau khi ẵm con ra bờ sông 2 người biến mất?
Tại sao thế giới ở hành tinh 
Siêu Lực toàn trẻ con, người lớn đi đâu, và vai trò người lớn là gì?
Tại sao ở hành tinh 
Siêu Lực màu sắc ánh sáng ở miệng, tim và đầu thống nhất còn ở dưới này thì không?
Và cuối cùng, chuyện của hành tinh 
Siêu Lực có thể ứng dụng ở đây không?

Đó là một số gợi ý của tác giả để quý vị thảo luận.

Aba

22/3/2017

 

 

Nhận xét