Tin tức

Trách Nhiệm Việc Giới Thiệu

Aba cũng muốn nhắn nhủ đến các hiền giả có lòng muốn giúp những người mới tiếp cận học tập môn học Trí Thấy thì nên tập trung vào chủ đề học tập và ứng dụng. Tránh việc đề cập đến các thông tin cá nhân của người khác. 
 

Gửi các HG thân mến

Thời gian qua có vài sơ sót trong việc giới thiệu người theo học Trí Thấy. Việc này dẫn đến kết quả là có một ít người muốn mượn uy tín của những hiền giả học Trí Thấy để được xin tên ánh sáng vào học tập. Tuy nhiên, khi đã có tên ánh sáng thì lại không chịu học hành để làm một con người tốt trong xã hội. Ngược lại sử dụng tên ánh sáng và tỏ ra học hành nghiêm túc để tìm hiểu và tiếp cận nhiều người yêu quý môn học này, rồi sau đó làm những việc không phù hợp với nhân cách của một con người tử tế.

Do vậy, Aba đề nghị quý vị giới thiệu người xin tên ánh sáng phải tìm hiểu nhân cách của họ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình để tránh những chuyện phiền phức cho người có tấm lòng khuyến khích người khác học tập.

Nhân đây, Aba cũng muốn nhắn nhủ đến các hiền giả có lòng muốn giúp những người mới tiếp cận học tập môn học Trí Thấy thì nên tập trung vào chủ đề học tập và ứng dụng. Tránh việc đề cập đến các thông tin cá nhân của người khác. Được như vậy sẽ tránh việc thiếu tôn trọng người thứ ba và cũng sẽ giúp được người mới đi thẳng vào việc học và hành môn học để lợi mình, lợi người hơn là không lo học làm người cho tốt mà chỉ muốn mở rộng quan hệ với nhiều người một cách không phù hợp.

Ngoài ra, riêng với những người mới xin tên ánh sáng để tiếp cận môn học hiệu quả chỉ nên tập trung nghiên cứu các bài học và ứng dụng làm sao để giúp mình và gia đình vượt qua nhiều khó khăn. Tránh cố ý tìm hiểu các thông tin cá nhân của người khác và phục vụ cho các mục đích riêng của mình.

Lưu ý: Nếu một hiền giả có ai đó muốn xin thông tin cá nhân của người khác mà mình biết thì không được tự tiện cung cấp mà phải được sự đồng ý của người đó trước khi mình cho.

Aba

Ulan Bator
1 giờ sáng ngày 15.10.2016

 

Nhận xét