Tin tức

Văn hóa bên trong

"Văn hóa bên trong làm nền tảng cho các hình thức văn hóa bên ngoài hình thành. Những nét văn hóa bên trong mới là quan trọng nhất. Người hình thành loại văn hoá này có phong độ của người tỏ thông trong ngoài nên sống có khí phách."- Aba

Văn hóa bên trong

Hình thành một thứ văn hóa đặc biệt trong đầu óc, quả tim và tâm hồn mỗi con người. 

Hai mươi năm qua Aba đã nỗ lực bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau nhằm giúp cho người nghe, người đọc, người thấy những sản phẩm mà Aba sáng tạo ra hình thành một thứ văn hóa đặc biệt trong đầu óc, con tim và tâm hồn mỗi con người và trẻ thơ. Aba gọi đó là văn hóa bên trong làm nền tảng cho các hình thức văn hóa bên ngoài hình thành. Những nét văn hóa bên trong mới là quan trọng nhất. Các bạn tự soi xét lại mình coi có phải như vậy không?

Người hình thành loại văn hoá này có phong độ của người tỏ thông trong ngoài nên sống có khí phách.

Đó là chủ đề Aba sẽ chỉ ra trong thời gian tới.

Aba
Guilin, 30/10/2017

 

Nhận xét