Cư xử theo trí chủ

Anh không sợ và không chiều theo dư luận mà anh cứ ứng xử để cho có sự bình luận trái chiều

Tư duy sâu với tư cách là con người có đầu óc sáng tạo

Chúng ta là người nhìn thấy thế giới này trong mắt mình, nhìn thấy thế giới này trong trái tim của mình. Và mình đưa cái nhìn vào tất cả vấn đề của xã hội, vừa nhìn chúng ta vừa phát triển các kỹ năng để đóng góp vào việc giải quyết khó khăn của nhân loại, của dân tộc chúng ta.