Cảm hứng sống từ tình yêu và sự nguy hiểm tới mạng sống cũng từ tình yêu

...con người dù ở trong bất cứ lĩnh vực nào từ tôn giáo cho đến chính trị, cho đến kinh tế cho đến tài chính, cho đến người dân thường, không có chừa chỗ nào mà được gọi là an ninh hòa bình cả, chỗ nào cũng có thể làm đau lòng người khác, làm đau lòng thiên nhiên…

Cơ cấu diệu lực vô hình của bộ óc Trí Thấy

Sườn đi của mình vẫn là giải quyết về sự thấy và tri thức: Sự thấy đúng, thấy đủ, thấy như thật. Đồng thời, phát triển tri thức theo sự thấy đó và làm rõ thêm về tri thức trong sự thấy; mối tương quan giữa trí thấy và tri thức; song song đó cũng làm rõ có một loại trí thấy và tri thức nguyên thuỷ chưa bị kinh nghiệm hay ý tưởng chi phối.

Chất lượng ngôn ngữ và chất lượng tầm nhìn

Khi anh nói chuyện anh dùng ngôn ngữ là người ta có thể hiểu tầm nhìn của anh. Tầm nhìn và ngôn ngữ anh sử dụng đi liền nhau. Anh nhìn như thế nào rồi anh sử dụng ngôn ngữ như thế nào nó sẽ tương ứng với tầm nhìn....

Văn Hóa Thấy Rõ

...Có rất nhiều nội dung quý vị cần phải tập hàng ngày, tập nhuần nhuyễn đến mức như là phản xạ, đến mức gần như biến thành bản chất riêng của mình để được gọi là nền văn hoá Thấy Rõ đã hình thành...

Nói thêm về nỗi sơ

"Mọi phán xét đều từ cái cũ, cái anh biết đã cũ thì làm sao cái cũ phán xét được cái mới? Chỉ có điều duy nhất ngược lại là cái mới phán xét cái cũ, nhưng người ta đã cố chấp làm ngược lại chuyện ấy." - Aba

Trải nghiệm thoát khỏi hành tinh ý tưởng

Tôi được may mắn là trải nghiệm qua một thời kỳ không còn ý tưởng trong đầu. Tôi giống như ra khỏi hành tinh này và nhìn lại.

Khi quyết định đừng quá lo về kết quả

Trong công việc, đừng quá lo lắng suy nghĩ về kết quả xấu hay tốt để quyết định mà chú ý đến thực tế và chú ý đến sự tự do và độc lập trong đầu óc kể cả độc lập và tự do với kết quả xảy ra.

Cố chấp trong đúng sai chúng ta sẽ không có cuộc sống riêng

Làm sao từng người dân ý thức được sự độc lập tự do của đầu óc và có tư tưởng độc lập. Chính cái đó mới là cứu nước chứ không phải phản đối chính quyền hay chờ đợi chính quyền. Sống còn của dân tộc, mạnh yếu của dân tộc là nằm ở chỗ này chứ không phải là những giải pháp chính trị, không phải vũ khí, không phải kinh tế.

Tự luyện tập hàng ngày

"Khi đọc sách và nghe các bài giảng audio của Aba, B.Y. tự biên soạn ra những điều cần nhớ như dưới đây. Ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy, B.Y. lại giở nó ra đọc để tự nhắc nhở mình.”  (Trích thư của B.Y. gửi Aba)

Tại Sao Cần Quan Tâm tới Nữ Giới nhiều hơn?

Tác giả ABA (Duy Tuệ) - Hoa Kỳ 8-3-2011. Thời lượng 1:35:38

12 điều luật tự nguyện của người Trí Thấy

12 điều luật tự nguyện của người Trí Thấy - Tác giả Aba (Duy Tuệ) - Paris 27/05/2010

Những chỗ dựa vững chắc của tư duy

"Đầu óc dựa vào: Trí Thấy bất biến, 4 nguyên tắc ổn định của tạo hoá, và thực tiễn biến động.. để phát triển trí chủ và tư duy trên tất cả các chủ đề thực tiễn." - Aba